Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 18/10/2019

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 34

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Cơ cấu tổ chức Chỉ thị về việc đẩy ma phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng 19/03/2014
04/2010/CT-UBND Khác Chỉ thị CNTT, điện tử Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bến Tre 27/08/2010
97/2009/TT-BTC Khác Chỉ thị CNTT, điện tử Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện 20/05/2009
897/2009/CT-BNG Khác Chỉ thị CNTT, điện tử Về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành ngoại giao 24/03/2009
07/2008/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị CNTT, điện tử Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước 30/12/2008
34/2008/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị CNTT, điện tử Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 03/12/2008
55/2008/CT-BGDÐT Khác Chỉ thị Lĩnh vực khác Về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012 30/09/2008
05/2008/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị CNTT, điện tử Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 08/07/2008
04/2008/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Viễn thông Về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông 22/05/2008
03/2008/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Viễn thông Về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 06/05/2008