Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 09/12/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 71

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
52/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Viễn thông Chỉ thị về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông 11/11/2019
07/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông 24/01/2019
05/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 11/01/2019
19/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Viễn thông Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 15/05/2018
17/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018 26/04/2018
05/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 31/01/2018
82/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 22/12/2017
08/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Lĩnh vực khác Việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 14/03/2017
06/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm 20/02/2017
02/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 13/01/2017