Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 09/12/2019

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 496

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác V/v triển khai ứng phó với bão số 4 29/08/2019
3114/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác V/v chủ động ứng phó với bão số 4 28/08/2019
2744/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ 16/08/2019
1208/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Luật Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 05/08/2019
2959/CĐ-PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác Công điện về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa lũ sau bão 02/08/2019
971/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 26/06/2019
968/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 26/06/2019
1961/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí, Lĩnh vực khác V/v ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 11 tỉnh Nhóm III 20/06/2019
1960/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Báo chí, Lĩnh vực khác V/v ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi 20/06/2019
1879/BTTTT-TTCS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v khuyến nghị danh mục thiết bị cơ bản và yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT- viễn thông 13/06/2019