Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/06/2017

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 1132

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
04/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông, Lĩnh vực khác Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam" 08/05/2017
13/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2017
49/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 24/04/2017
47/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017
04/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz 24/04/2017
03/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 24/04/2017
03/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia 17/04/2017
02/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 17/04/2017
01/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông 17/04/2017
02/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 04/04/2017