Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/10/2019

Video

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường

13/05/2019 10:37

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với chủ đề “Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường” do Bộ TT&TT chủ trì tổ chức nhằm xây dựng Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Và Make in VietNam sẽ là tuyên bố của chúng ta. “Make in VietNam” là một nội hàm bao gồm: Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam.

 

Cổng TTĐT Bộ TT&TT

Lượt truy cập: 441

Các video khác