Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 13/11/2018

Tổng hợp hỏi đáp Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Hoang Giang - Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
gianghoang278@gmail.com

Căn cứ vào Thông tư 04/2018/TT-BTTTT có quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gấy mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị định 74/2018/NĐ-CP và công văn 2765/BTTTT-CVT, các mặt hàng thuộc phụ lục I và II của Thông tư 04 đều phải thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng trước khi thông quan hàng hóa. Doanh nghiệp sau khi thực hiện đăng ký và nộp mẫu lên Trung tâm đo kiểm, Trung tâm đo kiểm tiến hành đo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn như Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định và trả kết quả cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, mua hàng hóa có trong phụ lục của thông tư 04/2018/TT-BTTTT chỉ nhằm mục đích sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp, khi nhập khẩu:

- Trường hợp 1: Đối với phụ lục I của Thông tư 04/2018/TT-BTTTT: sau khi doanh nghiệp nhận được kết quả đo kiểm từ Trung tâm kiểm định, doanh nghiệp làm công văn xin chứng nhận hợp quy. Bản chứng nhận hợp quy này có thời hạn hiệu lực là 2 năm.

- Trường hợp 2: Đối với phụ lục II của Thông tư 04/2018/TT-BTTTT: sau khi doanh nghiệp nhận được kết quả đo kiểm từ Trung tâm kiểm định, doanh nghiệp làm bản tự đánh giá sự phù hợp về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Khi doanh nghiệp nhập khẩu một mặt hàng có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ sở sản xuất, xuất xứ với lô hàng đã có kết quả đo kiểm đạt yêu cầu hoặc được cấp chứng nhận hợp quy theo quy định. + Doanh nghiệp có cần làm đăng ký kiểm tra chất lượng nữa không, hay dùng kết quả đo kiểm hoặc chứng nhận hợp quy của lô trước đó để thông quan hàng hóa luôn ? + Trong trường hợp phải làm đăng ký kiểm tra chất lượng, sau khi thông quan doanh nghiệp có cần tiến hành đo kiểm và làm lại chứng nhận hợp quy khác cũng cho hàng hóa đó không ? nếu không thì doanh nghiệp cần làm gì ?

- 20 giờ trước
Trả lời:

Trân trọng cảm ơn Quý bạn đọc đã gửi câu hỏi tới Bộ Thông tin và Truyền thông. Liên quan đến nội dung câu hỏi, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

a) Hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT (bao gồm 02 danh mục: Danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy (Phụ lục I) và Danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy (Phụ lục II)) phải thực hiện quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Bộ Thông tin và Truyền thông có các văn bản hướng 2305/BTTTT-CVT và 2765/BTTTT-CVT để doanh nghiệp thực hiện.

b) Đối với từng danh mục của Thông tư 04/2018/TT-BTTTT thực hiện như sau:

-Sản phẩm thuộc Phụ lục I: 
 
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan kiểm tra (Cục Viễn thông) Giấy chứng nhận hợp quy. Hồ sơ về chứng nhận hợp quy theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT. Hiện tại, giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực là 02 năm​.
 
- Sản phẩm thuộc Phụ lục II: 
 
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan kiểm tra (Cục Viễn thông) kết quả tự đánh giá sự phù hợp theo quy định. Việc tự đánh giá của doanh nghiệp trên cơ sở kết quả đo kiểm của Phòng thử nghiệm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định, thừa nhận hoặc được công nhận (Thông tin được đăng tải đầy đủ trên website: mic.gov.vn); 
 
c) Nghị định 74/2018/NĐ-CP cũng quy định về:
 
- Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu (khoản 7 Điều 7 được sửa đổi);
 
Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (khoản 8 Điều 7 được sửa đổi);
 
Doanh nghiệp có thể áp dụng các quy định trên trong quá trình nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Độc giả: Nguyễn Minh Quân - 35 đường 2/9 Phường 1 TPVL Vĩnh Long
nmquan.stttt@vinhlong.gov.vn

Hiện nay các sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông hàng hóa nhóm 2 (Phụ lục I, II) có cần phải cấp Giấy chứng nhận hợp quy, Bản Công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT không?

Việc các Sở kiểm tra đối với các sản phẩm hàng hóa này cần thực hiện như thế nào? đề nghị Cục Viễn thông hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư 08/2018/TT-BTTTT.

- 20 giờ trước
Trả lời:

Trân trọng cảm ơn Quý bạn đọc đã gửi câu hỏi tới Bộ Thông tin và Truyền thông. Liên quan đến nội dung câu hỏi, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Về việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy:

Các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 15/5/2018 thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định cả Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011.

Riêng đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, thực hiện theo quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2018), việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2305/BTTTT-CVT ngày 17/7/2018 để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, bạn đọc có thể tham khảo văn bản tại đường link sau: https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/CV-2305.signed.pdf)."

 

Độc giả: Phạm Huy Phong - Hoàng Mai, Nà Nội
so.hm.pat@gmail.com

Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông,

Tôi là người làm việc trong doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính. Theo quy định thì doanh nghiệp phải báo cáo các số liệu về hoạt động bưu chính theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 và Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016. Tuy nhiên nhiều chỉ tiêu báo cáo quy định tại 2 Thông tư này chồng chéo nhau, kì báo cáo có điểm khác biệt. Kính mong Bộ TT&TT hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thống nhất các nội dung, bảng biểu và kì hạn báo cáo để doanh nghiệp chỉ phải báo cáo 1 lần cho mỗi kì báo cáo. 

Doanh nghiệp cũng kiến nghị Bộ TT&TT xem xét, sửa đổi để cắt giảm bớt kì báo cáo quý, vì doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh nhiều dịch vụ, nếu với mỗi dịch vụ đều phải báo cáo hàng quý thì khối lượng báo cáo của chúng tôi sẽ rất lớn, trong khi đó việc tổng hợp số liệu báo cáo rất khó khăn do địa bàn hoạt động trải khắp cả nước, hệ thống theo dõi công nợ phức tạp. 

Xin trân trọng cảm ơn.

- 13 ngày trước
Trả lời:

Trân trọng cảm ơn Quý bạn đọc đã gửi câu hỏi tới Bộ Thông tin và Truyền thông. Liên quan đến nội dung câu hỏi, Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê bưu chính, cụ thể: Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông ngày 29/6/2018 và Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính.
 
Để thuận lợi cho công tác thống kê và báo cáo số liệu về bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 3535/BTTTT-BC ngày 18/10/2018 hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính với nội dung như sau:
 
1. Về biểu mẫu
 
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các Thông tư nêu trên, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định nhưng hạn chế báo cáo nhiều lần và trùng lặp số liệu, Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Bưu chính) đã hợp nhất hệ thống các biểu mẫu/tiêu chí báo cáo quy định tại các văn bản nêu trên và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ sau:
 
 
2. Về thời hạn
 
- Báo cáo quý: Trước ngày 15 tháng sau của quý báo cáo;
 
- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 31/7 của năm báo cáo;
 
- Báo cáo năm: Trước ngày 31/1 của năm tiếp theo.
 
3. Về hình thức báo cáo: Doanh nghiệp thực hiện báo cáo thống kê bưu chính bằng một trong những hình thức sau:
 
- Bằng văn bản, có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, đóng dấu doanh nghiệp.
 
Báo cáo bằng văn bản được gửi tới địa chỉ: Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 10046;
 
- Bằng tệp dữ liệu điện tử (là bản định dạng pdf của văn bản giấy có chữ kí của thủ trưởng đơn vị và đóng dấu của doanh nghiệp; hoặc tệp dữ liệu có cấu trúc xác thực bằng chữ ký số của thủ trưởng đơn vị).
 
Báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử được gửi tới hộp thư: baocaobuuchinh@mic.gov.vn.
Độc giả: Lê Văn Trường - 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
truonglv.85@gmail.com

Xin chào Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xin cho tôi hỏi về việc nhập khẩu máy chủ (server). Theo như Thông tư 13/2018/TT-BTTTT thì mã hs 8471.90.90 --- Loại khác, thuộc Danh mục Sản phẩm An toàn Thông tin mạng Nhập khẩu theo Giấy phép.

Nhưng theo tôi biết, không phải máy chủ nào cũng có tính năng Kiểm tra đánh giá an toàn thông tin mang, hay Loại hình sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng. Nó chỉ là máy chủ thông thường, cài các phần mềm Windows Server, Linux, .... để phục vụ cho các ứng dụng như Mail Server, Storage Server, Database Server, ...

Vậy thì những máy chủ đó có cần phải xin giấy phép nhập khẩu theo Thông tư 13/2018/TT-BTTTT hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

- 14 ngày trước
Trả lời:

Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT trả lời câu hỏi của bạn như sau:

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT, Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo Giấy phép được quy định tại Phụ  lục 1 và chỉ áp dụng với các sản phẩm có Tính năng chính về an toàn thông tin như mô tả trong Phụ lục 1. Để xác định sản phẩm thuộc các loại sản phẩm an toàn thông tin cần Giấy phép nhập khẩu thì căn cứ vào tài liệu kỹ thuật (data sheet) mô tả tính năng chính của sản phẩm.
 
- Theo thông tin tính năng chính của sản phẩm về máy chủ (server) mà bạn cung cấp, thì Server đó khi nhập khẩu​ không cần Giấy phép nhậu khẩu quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT.
Độc giả: Phan Công Tiến - Số 48, tổ 9, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội
luatsucongtien@gmail.com

Tôi đang sử dụng thuê bao di động trả trước của Mobifone nhưng bị thu hồi thuê bao do không phát sinh cước trong một thời gian dài.

Vậy, cho tôi hỏi, khi chặn một chiều, chặn hai chiều, thu hồi thuê bao di động trả trước của tôi trong trường hợp nêu trên thì Mobifone có trách nhiệm phải thông báo cho tôi trong từng lần thực hiện từng nghiệp vụ này hay không (chặn một chiều, chặn chiều, thu hồi). Nếu có thì hình thức thông báo được thực hiện như thế nào.

Kính đề nghị Quý Cơ quan gửi ý kiến phản hồi qua email giúp tôi trong thời gian sớm nhất. 

Trân trọng cảm ơn. 

- 17 ngày trước
Trả lời:

Cục Viễn thông có ý kiến trả lời như sau:

Ngay sau khi nhận được kiến nghị của Quý độc giả, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao đổi, yêu cầu doanh nghiệp viễn thông di động kiểm tra, rà soát các nội dung có liên quan, bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ. Theo báo cáo của các doanh nghiệp thì sau khi nhận được kiến nghị của Quý độc giả, đại diện doanh nghiệp viễn thông đã liên hệ, giải đáp các vướng mắc có liên quan với Quý độc giả.
 
Trong trường hợp cần thiết, Quý độc giả có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp làm rõ nội dung thắc mắc của mình.
Độc giả: Phạm Thị Hợi - Hưng Đạo, Dương Kinh, TP Hải Phòng
hoipham983@gmail.com

Kính gửi Cục Viễn thông.

Tôi tên là Phạm Thị Hợi, nhân viên xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Pantos Logistics Việt Nam, địa chỉ KCN Tràng Duệ, Lê Lợi,  An Dương, TP Hải Phòng. Công ty chúng tôi đang chuẩn bi làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng với tên hàng như sau: 

Tên hàng: CPU của máy tính chủ để vận hành các thiết bị dưới xưởng sản xuất, IPC-610-H, Chip intel i5-6600 3.2GHz 6MB Windowa 7 Pro 64bit Ram 1GB, HDD 1TB, nsx ADVANTECH, mới 100%"

Người nhập khẩu: Công ty LG Dislay, địa chỉ ở KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng, doanh nghiệp chế xuất. 

Mục đích nhập khẩu: để sử dụng cho nhà máy. 

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi Quý Cục nếu doanh nghiệp chế xuất LG Display nhập khẩu về nhà máy sử dụng thì có phải xin xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành trước khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng này không? Theo tôi tìm hiểu thì mặt hàng này nằm trong danh sách phải công bố hợp quy theo Phụ lục II của Thông tư 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/05/2018. Nhưng chiếu theo Điều 8 của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 (vẫn còn hiệu lực) các trường hợp không phải công bố hợp quy có trường hợp "sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để chính cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu đó sử dụng" . 

Như vậy nếu doanh nghiệp chế xuất LG Display nhập khẩu mặt hàng này để sử dụng cho nhà máy thì có cần phải công bố hợp quy không? 

Kính mong Quý cục xem xét trả lời sớm cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chúng tôi có hướng xử lý nhanh nhất, không làm chậm tiến độ giao nhận hàng hóa và ảnh hưởng đến quy trình sản xuất

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Phạm Hợi - 0989.948.884

 

- 18 ngày trước
Trả lời:

Sau khi xem xét ý kiến của bạn, Cục Viễn thông - Bộ TT&TT có ý kiến trả lời như sau:

"Công ty có thể căn cứ theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/05/2018 để xác định sản phẩm nhập khẩu có thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp thuộc Danh mục nêu trên, Công ty thực hiện kiểm tra nhà nước về mặt lượng hàng hóa thuộc chuyên ngành quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông theo hướng dẫn của công văn số 2305/CVT-TT1 ngày 17/7/2018. ​

Nếu chưa rõ, quý vị có thể tham khảo tại website vnta.gov.vn hoặc trao đổi trực tiếp theo địa chỉ sau để được hướng dẫn:  Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 (Cục Viễn thông), Tầng 15, tòa nhà Cục tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0243.7820992"