Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 15/11/2019

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Quảng Ninh phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển nội dung số năm 2011

(30/11/2011)
Ngày 03/08/2011, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển nội dung số năm 2011. Đây là kế hoạch đang được tất cả các tỉnh/thành phố trên cả nước và các Bộ, Ngành Trung ương triển khai nhằm nâng cao kiến thức về lĩnh vực CNTT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu hướng phát triển của thời đại.

Quảng Ninh phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin năm 2011

(30/11/2011)
Ngày 03/08/2011, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT tỉnh Quảng Ninh năm 2011. Mục tiêu là bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ, công chức viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhu cầu ứng dụng, phát triển CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2011.
Doanh nghiệp thứ 6 được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Doanh nghiệp thứ 6 được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

(30/11/2011)
Chiều ngày 28/6/2011, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK. Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, đại diện Bộ Công an, Ban cơ yếu Chính phủ, Lãnh đạo công ty CK và một số cơ quan hữu quan đã tham dự buổi lễ.
Sẽ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Sẽ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

(30/11/2011)
Sáng ngày 12/08/2011, Cục Ứng dụng CNTT- Bộ TT&TT đã tổ chức buổi làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.