Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 23/10/2019

Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT

Fintech phát triển nhanh nhưng chưa xứng với tiềm năng của Việt Nam

Fintech phát triển nhanh nhưng chưa xứng với tiềm năng của Việt Nam

(20/08/2019)

 Đây là nhận định của ông Ngô Văn Đức, Phó Trưởng phòng Giám sát các hệ thống thanh toán, Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước tại Tọa đàm về Chính sách quản lý Fintech.

Việt Nam - Hàn Quốc có thể bắt tay hợp tác xây dựng thành phố thông minh và nhà máy thông minh

Việt Nam - Hàn Quốc có thể bắt tay hợp tác xây dựng thành phố thông minh và nhà máy thông minh

(19/08/2019)

 Theo Tiến sĩ Kyoo Sung Noh, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Năng suất Hàn Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc có thể đẩy mạnh hợp tác trong 4 lĩnh vực là thành phố thông minh, nhà máy thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và nông nghiệp thông minh.

Việt Nam - Hàn Quốc thí điểm ứng dụng công nghệ Blockchain trong trao đổi C/O điện tử

Việt Nam - Hàn Quốc thí điểm ứng dụng công nghệ Blockchain trong trao đổi C/O điện tử

(18/08/2019)

 Theo đề xuất của Hải quan Hàn Quốc, Hải quan Việt Nam đang phối hợp, nghiên cứu nhằm bàn về chương trình thí điểm trao đổi dữ liệu xuất xứ  (C/O) song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua ứng dụng công nghệ Blockchain.

Trình Chính phủ Nghị định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN trong tháng 8

Trình Chính phủ Nghị định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN trong tháng 8

(18/08/2019)

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các thủ tục và trình Chính phủ phê duyệt Nghị định về thực hiện các thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN để trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 8.