Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/06/2017

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 15/06/2017 Ngày hết hạn 15/08/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản

Ngày bắt đầu 06/06/2017 Ngày hết hạn 04/08/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin và An toàn thông tin mạng

Ngày bắt đầu 30/05/2017 Ngày hết hạn 30/07/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam

Ngày bắt đầu 17/05/2017 Ngày hết hạn 17/07/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Ngày bắt đầu 17/05/2017 Ngày hết hạn 17/07/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Ngày bắt đầu 08/05/2017 Ngày hết hạn 07/07/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày bắt đầu 04/05/2017 Ngày hết hạn 02/07/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 04/05/2017 Ngày hết hạn 02/07/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của TT số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông DD và TT số 25/2015/TT-BTTTT ...

Ngày bắt đầu 28/04/2017 Ngày hết hạn 27/06/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng và cảnh báo nội dung không phù hợp dành cho trẻ em trên phát thanh, truyền hình, ấn phẩm báo chí và xuất bản phẩm

Ngày bắt đầu 28/04/2017 Ngày hết hạn 27/06/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý