Dự án Đầu tư 03 xe kiểm soát lưu động cho các TT tần số VTĐ khu IV, VI và VII

7/29/2009 1:02:33 PM


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Tần số Vô tuyến điện

3. Địa điểm xây dựng: Cần Thơ, Nghệ An, Nha Trang

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: Kế hoạch năm 2008

6. Kinh phí dự án: 45.772 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất