V/v trả lời kiến nghị của cử tri TP⋅ Cần Thơ gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

8/29/2019 2:47:00 PM