Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/06/2017

Số hóa truyền hình mặt đất

Triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất: Người dân vui mừng, phấn khởi đón nhận

Triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất: Người dân vui mừng, phấn khởi đón nhận

(23/06/2017)

Từ ngày 16/6/2017, cán bộ ngành Bưu điện tỉnh Phú Thọ đã bắt đầu triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 cho các hộ nghèo và cận nghèo được thụ hưởng theo Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thành phố Việt Trì là địa phương đầu tiên triển khai lắp đặt. Chứng kiến nhân viên kỹ thuật đem đầu thu đến lắp đặt và hướng dẫn cách sử dụng nhiệt tình, nhiều người dân nghèo đều tỏ rõ sự vui mừng, phấn khởi.