Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/10/2019

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Đề xuất kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đề xuất kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(28/05/2019)

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021 theo Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mở rộng triển khai IPv6 trên mạng dịch vụ di động 4G LTE, 5G trong năm nay

Mở rộng triển khai IPv6 trên mạng dịch vụ di động 4G LTE, 5G trong năm nay

(28/05/2019)

Một trong những mục tiêu chính của Kế hoạch thúc đẩy triển khai IPv6 năm 2019 mới được Bộ TT&TT ban hành là tập trung mở rộng triển khai IPv6 trên mạng dịch vụ di động 4G LTE, 5G.

Tập huấn Quản trị phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc tỉnh Bắc Giang

Tập huấn Quản trị phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc tỉnh Bắc Giang

(27/05/2019)

Ngày 23/5/2019 vừa qua, tại Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tổ chức 02 lớp tập huấn Quản trị hệ thống phần mềm Quản lý văn bản (QLVB)  và Điều hành công việc (ĐHCV) cho cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin và Văn thư các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.