Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

Hướng dẫn đào tạo

Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây công nghiệp

Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây công nghiệp

(27/03/2013)

Giải đáp một số câu hỏi về cây hồ tiêu, cà phê.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây cảnh

Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây cảnh

(27/03/2013)
Giới thiệu các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh như: mai vàng, hoa đào, cây vạn tuế, hoa loa kèn, hoa cúc, phong lan.
Tư vấn đầu tư sản xuất, kinh doanh

Tư vấn đầu tư sản xuất, kinh doanh

(27/03/2013)
Các thông tin tư vấn sản xuất kinh doanh như: các chế độ ưu đãi đầu tư, chế độ hỗ trợ đào tạo nghề, vốn, trợ cấp, thuế…

Một số thủ tục liên quan đến việc xuất khẩu lao động

(27/03/2013)
Giải đáp các câu hỏi liên quan đến việc xuất khẩu lao động đi nước ngoài như: thủ tục xuất khẩu lao động; điều kiện và hồ sơ đăng ký; quyền lợi của người đi xuất khẩu lao động.