Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Khoa học công nghệ giúp ngành chăn nuôi phát triển

Khoa học công nghệ giúp ngành chăn nuôi phát triển

(16/12/2021)

 Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ nên ngành chăn nuôi nước ta đạt tăng trưởng cao cả về giá trị sản xuất và giá trị kinh tế. Sự phát triển của ngành chăn nuôi có đóng góp không nhỏ từ những mô hình nuôi heo rừng, bê sữa, bò sữa bằng công nghệ đang được thực hiện ở Tây Nguyên

Thanh Hóa: Thúc đẩy hơn nữa sự phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ

Thanh Hóa: Thúc đẩy hơn nữa sự phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ

(16/12/2021)

 Với 60 năm hình thành và phát triển ngành khoa học và công nghệ (KH&CN), Thanh Hóa đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành KH&CN, Thanh Hóa cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy sự đam mê nghiên cứu, sức sáng tạo...

Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

(16/12/2021)

 Để phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, việc ứng dụng khoa học công nghệ là hướng đi tất yếu cả trước mắt và lâu dài.

Khoa học và công nghệ - nguồn lực quan trọng của phát triển kinh tế

Khoa học và công nghệ - nguồn lực quan trọng của phát triển kinh tế

(16/12/2021)

 Cùng với các nguồn lực về lao động, vốn, tài nguyên thiên nhiên…, khoa học và công nghệ được coi là nguồn lực quan trọng, có tác động lớn đối với phát triển kinh tế.