Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Khoa học công nghệ - đòn bẩy trong phát triển nông nghiệp

Khoa học công nghệ - đòn bẩy trong phát triển nông nghiệp

(16/12/2021)

 Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm là xu thế tất yếu hiện nay. Xuất phát từ thực tiễn này, nhiều địa phương đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để phát triển KHCN.

Khoa học và công nghệ góp phần quan trọng vào tăng trưởng ngành nông nghiệp

Khoa học và công nghệ góp phần quan trọng vào tăng trưởng ngành nông nghiệp

(16/12/2021)

 Bộ NN&PTNT và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết chương trình phối hợp, xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, các chương trình khoa học công nghệ đặc thù phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

KHCN và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

KHCN và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

(16/12/2021)

 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 trong phạm vi cả nước

Kiên Giang: Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Kiên Giang: Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

(16/12/2021)

  Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, giai đoạn 2021 - 2030, địa phương này tập trung các giải pháp đột phá nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển nông nghiệp trên nguyên tắc ứng dụng đồng bộ giải pháp khoa học về giống, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, cơ giới hóa, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm.