Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Trà Vinh dành đến 200 tỷ đồng cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ

Trà Vinh dành đến 200 tỷ đồng cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ

(16/12/2021)

 Tỉnh Trà Vinh đã quyết định dành 150 đến 200 tỷ đồng từ ngân sách dành cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ giai đoạn 2021-2025 để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất và chế biến, nhất là hàng hóa nông sản chủ lực của tỉnh.

Khoa học công nghệ góp phần phát triển nông nghiệp

Khoa học công nghệ góp phần phát triển nông nghiệp

(16/12/2021)

  Khoa học công nghệ được ứng dụng trong ngành nông nghiệp, cùng với sự vào cuộc của các địa phương đã góp phần đổi mới và đóng góp hiệu quả vào phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản, hàng hóa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đổi mới sáng tạo là giải pháp quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng

Đổi mới sáng tạo là giải pháp quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng

(16/12/2021)

  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị phải quán triệt sâu sắc tinh thần khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế Thủ đô, xây dựng hệ thống nhiệm vụ, giải pháp phải rất cụ thể để làm rõ được sản phẩm của Chương trình 07.

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hoạt động vào quý IV/2021

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hoạt động vào quý IV/2021

(16/12/2021)

 Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng, công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc. Dự kiến quý IV/2021, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ đi vào hoạt động.