Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/06/2022

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam góp phần phục vụ phát triển thông tin và truyền thông nông thôn

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam góp phần phục vụ phát triển thông tin và truyền thông nông thôn

(03/04/2012)

Ngày 29/7/2011, tại Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cùng các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ TT&TT đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Trần Đức Lai tình hình triển khai Đề án “Phát triển thông tin và truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020”.

Triển khai thí điểm “Phổ biến kiến thức sử dụng máy tính và sử dụng dịch vụ Internet cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa của Việt Nam”

Triển khai thí điểm “Phổ biến kiến thức sử dụng máy tính và sử dụng dịch vụ Internet cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa của Việt Nam”

(03/04/2012)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và Văn phòng đại diện Intel Việt Nam về chương trình hợp tác “Sáng kiến kết nối cộng đồng” với mục tiêu xây dựng chương trình máy tính giá rẻ cung cấp cho người dân và hợp tác xúc tiến việc phổ cập dịch vụ Internet cho người dân. Theo đó, hai bên dự kiến triển khai thí điểm đào tạo kiến thức phổ cập dịch vụ và tuyên truyền chủ trương chính sách cho người dân tại một số điểm truy nhập viễn thông công cộng, trong đó dự kiến triển khai thí điểm tại 5 điểm thuộc 02 tỉnh Nam Định và Thanh Hoá.

Bộ TT&TT rà soát lại đề án phát triển thông tin truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020

Bộ TT&TT rà soát lại đề án phát triển thông tin truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020

(21/03/2012)
Chiều ngày 21/03/2012, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về tình hình thực hiện Đề án phát triển thông tin truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020.
Tình hình triển khai Dự án

Tình hình triển khai Dự án "Phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn”

(22/02/2012)
Chiều ngày 21/02/2012, tại trụ sở Bộ TT&TT, 18 Nguyễn Du – Hà Nội, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã báo cáo với Thứ trưởng Trần Đức Lai về tình hình triển khai hợp phần hạ tầng truyền dẫn băng rộng trong Dự án Phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn (gọi tắt là Dự án IFC) tại tỉnh Hòa Bình. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.