Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/06/2022

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

(03/01/2012)
Sáng ngày 03/1/2012, tại Hà Nội, Tổ thông tin Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã họp chuẩn bị nội dung sơ kết 2 năm thực hiện Đề án và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Hội thảo kết nối nông thôn vì giáo dục và phát triển của ASEAN

Hội thảo kết nối nông thôn vì giáo dục và phát triển của ASEAN

(05/12/2011)
Sáng ngày 21/9/2011, tại Hà Nội, Ban Thư ký ASEAN, Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo kết nối nông thôn vì giáo dục và phát triển của ASEAN. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã đến dự và phát biểu chào mừng.
Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

(05/12/2011)
Ngày 22/04/2011, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Hội Nông dân Việt Nam phát triển ứng dụng CNTT trong hệ thống Hội

(05/12/2011)
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu tạo nền tảng phát triển Hội Nông dân điện tử, ứng dụng rộng rãi CNTT trong các cấp hội Hội Nông dân Việt Nam.