Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Đột phá trong thâm canh cây lúa

Đột phá trong thâm canh cây lúa

(16/12/2021)

 Thực hiện mô hình hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) của Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”(WB7) trên cây lúa tại tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Nông nghiệp công nghệ cao trên đất Hòa Bình

Nông nghiệp công nghệ cao trên đất Hòa Bình

(16/12/2021)

 Sản xuất nông nghiệp luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện bất lợi như thời tiết nắng nóng gây hạn hán, mưa bão gây úng lụt, dịch hại bùng phát…

Tham quan chéo các mô hình nông nghiệp thông minh

Tham quan chéo các mô hình nông nghiệp thông minh

(16/12/2021)

 Đây là một hoạt động trong hợp phần 3 dự án hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị (WB7).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Cao Bằng cần quan tâm phát triển nông nghiệp thông minh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Cao Bằng cần quan tâm phát triển nông nghiệp thông minh

(16/12/2021)

 Ngày 12/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã làm việc tại tỉnh Cao Bằng về vấn đề thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội và phát triển kinh tế.