Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Hội Nông dân xã Nậm Dạng chung tay xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân xã Nậm Dạng chung tay xây dựng nông thôn mới

(27/10/2023)

 Hội Nông dân xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn (Lào Cai) luôn phát huy vai trò tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới….

Nông thôn mới An Giang, hội viên, nông dân góp công, góp sức và tổ chức giám sát thực hiện

Nông thôn mới An Giang, hội viên, nông dân góp công, góp sức và tổ chức giám sát thực hiện

(27/10/2023)

 Không chỉ tập trung sản xuất - kinh doanh (SXKD), phát triển kinh tế gia đình và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, nông dân An Giang còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ, ủng hộ vật chất, ngày công lao động trong xây cầu, làm đường nông thôn, cất nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Hậu Giang xây dựng nông thôn mới: Chú trọng tăng thu nhập của người dân

Hậu Giang xây dựng nông thôn mới: Chú trọng tăng thu nhập của người dân

(27/10/2023)

 Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua và thời gian tới, tỉnh Hậu Giang luôn xác định rõ những định hướng, mục tiêu cụ thể, trong đó vấn đề được quan tâm đặc biệt là tập trung đến phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Nông thôn mới Hà Giang: Vị Xuyên thi tuyến đường kiểu mẫu, có đường hoa nông thôn mới sáng-xanh-sạch-đẹp

Nông thôn mới Hà Giang: Vị Xuyên thi tuyến đường kiểu mẫu, có đường hoa nông thôn mới sáng-xanh-sạch-đẹp

(27/10/2023)

 Sau gần một năm triển khai, thực hiện đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã có 24 xã, thị trấn của huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đăng ký dự thi “Tuyến đường kiểu mẫu” cấp huyện năm 2022, với tổng chiều dài trên 16 km.