Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Bí thư Quảng Nam: Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài

Bí thư Quảng Nam: Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài

(27/10/2023)

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh, năm 2022 việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa tốt; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương…

Ngày 10/12, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức Lễ tôn vinh 62 Nhà khoa học của nhà nông năm 2022

Ngày 10/12, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức Lễ tôn vinh 62 Nhà khoa học của nhà nông năm 2022

(27/10/2023)

 Tại Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ IV, năm 2022, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tôn vinh 62 cá nhân tiêu biểu, có nhiều cống hiến, đóng góp to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Xín Mần nối dài những tuyến đường bê tông

(27/10/2023)

 Xác định bê tông hóa giao thông nông thôn có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, do vậy thời gian qua, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện Xín Mần (Hà Giang) đã cùng nhau tạo lên sức mạnh nối dài những tuyến đường bê tông hóa trên địa bàn toàn huyện.

Quỹ Hỗ trợ nông dân trao vốn giúp nhà nông Hà Giang đầu tư trồng trọt, chăn nuôi tăng thu nhập

Quỹ Hỗ trợ nông dân trao vốn giúp nhà nông Hà Giang đầu tư trồng trọt, chăn nuôi tăng thu nhập

(27/10/2023)

 Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ hàng trăm lượt hộ hội viên nông dân vay vốn, xây dựng hàng chục mô hình, dự án theo hướng liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.