Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Nông dân Hà Nội tích cực tham gia chương trình OCOP, nâng tầm giá trị nông sản

Nông dân Hà Nội tích cực tham gia chương trình OCOP, nâng tầm giá trị nông sản

(27/10/2023)

 Để phát huy vai trò của Hội Nông dân trong thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), thời gian qua các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân về những giá trị từ chương trình OCOP mang lại.

Hà Nội xây dựng nông thôn mới cấp độ cao hơn: Kiểu mẫu, mang bản sắc riêng

Hà Nội xây dựng nông thôn mới cấp độ cao hơn: Kiểu mẫu, mang bản sắc riêng

(27/10/2023)

 Cùng với một số địa phương trên cả nước, Hà Nội đang bước vào giai đoạn 3 của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở cấp độ cao hơn, đó là NTM kiểu mẫu, trong đó đặc biệt chú trọng việc phát huy thế mạnh của mỗi địa phương nhằm tạo nên những xã NTM kiểu mẫu mang bản sắc riêng…

Vùng đất heo hút Đun Pù ở Thanh Hóa ra ngõ là đụng hộ nghèo, chưa biết khi nào lên nông thôn mới

Vùng đất heo hút Đun Pù ở Thanh Hóa ra ngõ là đụng hộ nghèo, chưa biết khi nào lên nông thôn mới

(27/10/2023)

 Bản Đun Pù (xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), hiện có 51 hộ dân, trong đó có 22 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo...Với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cần nghèo cao như vậy nên con đường xây dựng nông thôn mới ở đây còn xa vời lắm lắm....

Nông thôn mới Đồng Nai, toàn tỉnh đã có 77/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nông thôn mới Đồng Nai, toàn tỉnh đã có 77/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(27/10/2023)

 Hiện Đồng Nai vẫn là địa phương giữ vững được vị thế tốp đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.