Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Huyện Lục Nam (Bắc Giang): Tăng tốc về đích trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Lục Nam (Bắc Giang): Tăng tốc về đích trong xây dựng nông thôn mới

(27/10/2023)

 Phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn toàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã có những bước đi sáng tạo cùng nhau vượt qua khó khăn, đem lại cuộc sống chất lượng cao cho người dân.

Quảng Bình: Chấn chỉnh việc trẻ sơ sinh cũng phải

Quảng Bình: Chấn chỉnh việc trẻ sơ sinh cũng phải "nộp" tiền xây dựng nông thôn mới

(27/10/2023)

 UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) vừa yêu cầu UBND xã Tân Thuỷ kiểm tra, rà soát việc trẻ sơ sinh cũng phải "nộp" tiền xây dựng nông thôn mới.

Bắc Giang: Hơn 700 tỷ đồng được huy động trong xây dựng năm 2022

Bắc Giang: Hơn 700 tỷ đồng được huy động trong xây dựng năm 2022

(27/10/2023)

 Thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến hết năm 2022 có 145/182 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó có 41 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; có 239 thôn NTM kiểu mẫu; số tiêu chí bình quân/xã hết năm 2022 đạt 17,1 tiêu chí/xã.

Trồng hoa ven đường nông thôn mới ở Nghệ An, cỏ dại biến mất, hoa hồng, hoa chiều tím tuôn màu, tỏa hương

Trồng hoa ven đường nông thôn mới ở Nghệ An, cỏ dại biến mất, hoa hồng, hoa chiều tím tuôn màu, tỏa hương

(27/10/2023)

 Tại các chi hội phụ nữ xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) hầu hết các khuôn viên nhà văn hoá xóm, các tuyến đường nông thôn mới phụ nữ tự quản...đều trồng hoa ven đường. Đường hoa nông thôn mới với hoa hồng, hoa chiều tím tỏa hương, tuôn màu làm đẹp làng quê...