Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đối thoại với nông dân

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đối thoại với nông dân

(26/10/2023)

 Ngày 16/12, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2022 với chủ đề: "Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu". Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì buổi đối thoại.

Nông thôn mới kiểu mẫu Tiền Giang, chỉ hơn 10 ngày nữa là 2 xã Tân Mỹ Chánh, Long Vĩnh

Nông thôn mới kiểu mẫu Tiền Giang, chỉ hơn 10 ngày nữa là 2 xã Tân Mỹ Chánh, Long Vĩnh "cán đích"

(26/10/2023)

 Theo Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Tiền Giang, dự kiến cuối năm 2022, tỉnh sẽ công bố xã Tân Mỹ Chánh và Long Vĩnh là xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Lạng Giang: Phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn

Lạng Giang: Phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn

(26/10/2023)

 Xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, năm 2022, huyện Lạng Giang đã tích cực xây dựng nông thôn mới, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản vẫn giữ ổn định, các lĩnh vực văn hóa- xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Hội Nông dân Quảng Ninh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu thi đua Trung ương giao, 4 chỉ tiêu đạt trên 200%

Hội Nông dân Quảng Ninh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu thi đua Trung ương giao, 4 chỉ tiêu đạt trên 200%

(26/10/2023)

 Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 tại Quảng Ninh vẫn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.