Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/01/2022

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Phát triển thương mại điện tử cho nông sản Vĩnh Long với tên miền “.vn”

Phát triển thương mại điện tử cho nông sản Vĩnh Long với tên miền “.vn”

(16/12/2021)

 Thương hiệu nông sản Vĩnh Long đã hiện diện trên Internet với tên miền ".vn" nhằm đến gần khách hàng cả nước hơn thông qua website chính thức của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã địa phương.

Nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu

Nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu

(16/12/2021)

 Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp, cũng như tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) tới ngành nông nghiệp, Đảng ta đã có những định hướng đúng đắn nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), thích ứng với BĐKH trong văn kiện Đại hội XIII.

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn

(16/12/2021)

 Du lịch nông thôn ở nước ta có tiềm năng phát triển rất lớn. Tuy nhiên, để phát triển loại hình du lịch này hiện nay cần có những giải pháp chuyển đổi số một cách phù hợp, các sản phẩm công nghệ hỗ trợ tối đa cho người nông dân nhằm đưa sản phẩm nông nghiệp nông thôn tới thị trường khách du lịch.

Nông nghiệp công nghệ cao càng không thể thiếu liên kết “4 nhà”

Nông nghiệp công nghệ cao càng không thể thiếu liên kết “4 nhà”

(16/12/2021)

 Thiếu tính liên kết trong tạo lập nguồn vốn và ứng dụng khoa học đang làm hạn chế giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.