Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27/11/2022

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Tăng cường liên kết vùng, phát triển các tuyến hành lang logistics Đông - Tây

Tăng cường liên kết vùng, phát triển các tuyến hành lang logistics Đông - Tây

(10/11/2022)

TCSG đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Hiệp hội Logistics quốc tế Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào nhằm kết nối kêu gọi đầu tư, đầu tư cơ sở hạ tầng và triển khai các dự án về đường bộ, đường sắt, đường thủy... giữa hai nước Lào và Việt Nam, rộng hơn là các nước kế cận như Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia tạo thành một mạng lưới vận chuyển xuyên suốt và tiện lợi. Bên cạnh đó 11 biên bản ghi nhớ hợp tác khác cũng được ký kết của giữa doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam, Lào và Đông Bắc Thái Lan như Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Quốc gia Lào, Công ty TNHH Global Tech,....

Phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô xứng tầm vai trò, vị thế

Phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô xứng tầm vai trò, vị thế

(10/11/2022)

Các ý kiến tại Hội nghị nhấn mạnh, để Nghị quyết có hiệu quả thì việc quan trọng là phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Việc này có ý nghĩa quyết định, then chốt đến việc thành công hay không thành công khi thực hiện Nghị quyết.

Thanh niên nông thôn chia sẻ khát vọng làm giàu từ nông nghiệp

Thanh niên nông thôn chia sẻ khát vọng làm giàu từ nông nghiệp

(10/11/2022)

Tại tọa đàm “Thanh niên nông thôn và khát vọng làm giàu từ nông nghiệp”, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ về khát vọng làm giàu từ nông nghiệp; đồng thời chỉ ra những thách thức, cơ hội cũng như kinh nghiệm làm giàu từ nông nghiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp và trao đổi về tiềm năng kinh tế nông nghiệp xanh.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

(10/11/2022)

Với tinh thần xây dựng, báo chí không chỉ tuyên truyền chủ trương đúng đắn của kinh tế tập thể, phản ánh bất cập trong thực thi chính sách, mà còn lên tiếng đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận, đòi xóa bỏ mô hình kinh tế tập thể của các phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch.