Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/12/2023

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Hà Giang: Phấn đấu 100% thôn biên giới có điện đạt tiêu chí NTM

Hà Giang: Phấn đấu 100% thôn biên giới có điện đạt tiêu chí NTM

(04/12/2023)

 Điện là một trong 19 tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Hà Giang quyết tâm triển khai các công trình điện, phấn đấu 100% thôn biên giới có điện đạt tiêu chí.

Hà Nam: Chính quyền “cầm tay chỉ việc”, giải bài toán xử lý chất thải nguy hại

Hà Nam: Chính quyền “cầm tay chỉ việc”, giải bài toán xử lý chất thải nguy hại

(04/12/2023)

 Chính quyền “cầm tay chỉ việc”, người dân nâng cao ý thức trong việc phân loại rác, xử lý rác thải độc hại..., nên Hà Nam đang làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Tại sao Yên Sở được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Hoài Đức?

Tại sao Yên Sở được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Hoài Đức?

(04/12/2023)

 Ngày 27/4, UBND xã Yên Sở tổ chức đón nhận Quyết định của Chủ tịch UBND TP công nhận xã đạt tiêu chí Nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Quảng Nam: Thủ tướng công nhận TP.Tam Kỳ đạt chuẩn Nông thôn mới

Quảng Nam: Thủ tướng công nhận TP.Tam Kỳ đạt chuẩn Nông thôn mới

(04/12/2023)

 Ngày 10/6, UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, TP.Tam Kỳ đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2020.