Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 07/03/2021

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Giữ

Giữ "hồn" quê trong xây dựng nông thôn mới

(10/10/2019)

Đồng Nai phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2019. Tuy còn nhiều điều phải hoàn thành để đạt được mục tiêu đề ra nhưng đích đến đã rất gần vì 100% đơn vị xã, huyện của Đồng Nai đều đạt chuẩn NTM.

Kỷ yếu nông thôn mới năm 2018

Kỷ yếu nông thôn mới năm 2018

(10/10/2019)

Kỷ yếu nông thôn mới năm 2018

Xây dựng nông thôn mới trên đất Kinh Bắc

Xây dựng nông thôn mới trên đất Kinh Bắc

(10/10/2019)

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương ở tỉnh Bắc Ninh đã có những cách làm riêng, sáng tạo phù hợp với đặc thù về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội của mỗi vùng miền, nhưng cùng mục tiêu là sớm về đích. Khai thác lợi thế sẵn có

Thái Bình quyết tâm bứt phá trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt

Thái Bình quyết tâm bứt phá trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt

(10/10/2019)

Tỉnh Thái Bình quyết tâm bứt phá cả về lượng và chất, trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt, tỉnh giàu mạnh của đồng bằng Bắc Bộ cũng như của cả nước.