Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo số liệu bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo số liệu bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

(19/11/2014)
Trong 2 ngày 5 và 6/11, Trung tâm Công nghệ thông tin- truyền thông tỉnh Quảng Nam (thuộc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh) đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo số liệu bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tỉnh Quảng Nam.
Đánh giá thực hiện tiêu chí nông thôn mới ngành thông tin và truyền thông

Đánh giá thực hiện tiêu chí nông thôn mới ngành thông tin và truyền thông

(19/11/2014)
Việc đánh giá tiêu chí số 8 (tiêu chí về bưu điện) đạt chuẩn trong chương trình nông thôn mới thiên nhiều về yếu tố kỹ thuật nên gây không ít khó khăn cho công tác tự đánh giá của các xã. Chính vì vậy, trên cơ sở quy định tại Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Ngày 30 tháng 5 năm 2014 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 300/STTTT-BCVT hướng dẫn thêm về cách đánh giá tiêu chí số 8 và điều kiện xét công nhận xã đạt tiêu chí về Bưu điện.
Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

(14/11/2014)
Ngày 16/5/2014, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hải Dương: Sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Hải Dương: Sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

(14/11/2014)
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, ngay từ đầu tỉnh Hải Dương đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cũng như lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.