Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/12/2021

Thông tin và truyền thông với nông thôn

Nông dân Bắc Kạn học cách kinh doanh số

Nông dân Bắc Kạn học cách kinh doanh số

(22/11/2021)

 Nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm mới về kinh doanh trên nền tảng số vừa được chia sẻ với các chủ hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) và hợp tác xã ở Bắc Kạn.

Khánh Hòa: Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Khánh Hòa: Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

(22/11/2021)

 Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục nghề nghiệp, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình tập huấn, hướng dẫn nông dân đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

Đưa cam đặc sản “lên sàn”

Đưa cam đặc sản “lên sàn”

(22/11/2021)

 Nhiều loại cam đặc sản Việt đang vào mùa thu hoạch rộ, được các địa phương tính cách đưa lên các sàn thương mại điện tử để tránh chuyện “được mùa, mất giá”.

Tập huấn trực tuyến hỗ trợ tiếp cận thị trường thông qua thương mại điện tử

(19/11/2021)

Để hỗ trợ triển khai Dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường cho người dân nông thôn thông qua mạng lưới thông tin thị trường dựa trên nền tảng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới”, do Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Văn phòng IFAD tại Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp và Chủ thể thực hiện chương trình OCOP tham gia chuỗi thương mại điện tử sản phẩm OCOP từ ngày 6-7/9/2021.