Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

TIN TỨC

Hội Nông dân Việt Nam phát triển ứng dụng CNTT trong hệ thống Hội

05/12/2011 09:34 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu tạo nền tảng phát triển Hội Nông dân điện tử, ứng dụng rộng rãi CNTT trong các cấp hội Hội Nông dân Việt Nam.

 

Cụ thể, kế hoạch CNTT giai đoạn 2011-2015 của Hội Nông dân Việt Nam nhằm vào các mục tiêu:Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Hội Nông dân điện tử theo lộ trình phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam; ứng dụng rộng rãi CNTT trong các cấp hội Hội Nông dân Việt Nam nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí cho các hoạt động của Hội; cung cấp thông tin, dịch vụ công trên diện rộng cho đến hội viên nông dân và các cấp Hội trong cả nước, làm cho hoạt động của các cấp Hội phục vụ nhanh hơn, tốt hơn cho hội viên nông dân và phản ánh của người dân đến các cấp lãnh đạo kịp thời, khách quan.

Để đạt được những mục tiêu này, Hội Nông dân Việt Nam sẽ xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của Hội Nông dân, đảm bảo lưu trữ hầu hết các thông tin dưới dạng điện tử, chia sẻ dữ liệu, khai thác thông tin trực tuyến để đáp ứng nhu cầu từ trung ương đến địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học công nghệ, chính sách pháp luật nhà nước phục vụ hội viên theo hình thức Khoa học cho nhà nông.

Hội cũng cụ thể hóa mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của Hội như đảm bảo năm 2015 có 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cấp hội dưới dạng điện tử, 70% cán bộ công chức của Hội ở cấp trung ương và tỉnh thành sử dụng email và Internet trong trao đổi công việc; đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cho Trung ương Hội tham gia trực tuyến 100% các cuộc họp của Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hội sẽ triển khai 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trong năm 2012, tiến tới 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến năm 2015; hình thành hệ thống các điểm cung cấp thông tin phục vụ hội viên, nông dân. Hội sẽ tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ về CNTT cho 16 ngàn cán bộ công nhân viên của Hội từ trung ương đến cơ sở đảm bảo đủ trình độ sử dụng, khai thác ứng dụng CNTT trong công việc hàng ngày; bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để có thể quản lý trên mạng 100% hồ sơ cán bộ, công chức các cấp Hội trong cả nước; triển khai hệ thống thông tin quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân đến 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thúy Hòa

Lượt truy cập: 2648

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)