Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Mường Giôn nỗ lực giữ vững và nâng cao chất lượng NTM

18/10/2023 23:50 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Sau cán đích NTM năm 2021, xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai, Sơn La) đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí NTM. 


b72.jpg

Mường Giôn giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM

Xác định xây dựng NTM là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mường Giôn (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Theo đó, xã Mường Giôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến nội dung chương trình xây dựng NTM; tuyên truyền các phong trào, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với việc xây dựng nông thôn mới", "Mái ấm tình thương", đến cán bộ, đảng viên và người dân tại các bản thông qua các hội nghị, cuộc họp và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ năm 2022 đến nay, xã đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động trên địa bàn xã được 20 cuộc, trong đó, tuyên truyền phổ biến 19 tiêu chí và 57 chỉ tiêu NTM và 16 tiêu chí 44 chỉ tiêu bản NTM, các kế hoạch triển khai thực hiện của huyện và xã, các văn bản của các cấp đến với người dân trên địa bàn xã; vận động các bản, đơn vị trên địa bàn xã tập trung thực hiện các đầu việc không cần kinh phí đầu tư của nhà nước để triển khai thực hiện hàng tuần như vệ sinh môi trường, duy tu bảo dưỡng, phát quang, khơi thông cống rãnh các tuyến đường xã, đường bản…; tiếp tục vận động người dân hiến công, tài sản để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã.

Công tác tuyên truyền vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã làm thay đổi tích cực nhận thức của phần lớn người dân, cán bộ, công chức. Nhiều người dân sau khi được tuyên truyền vận động về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã tình nguyện hiến đất, đóng góp công lao động làm đường giao thông nông thôn, làm các công trình thủy lợi, di chuyển chuồng trại, tự chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm, cùng nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, tham gia đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng NTM của xã.

Nâng cao tiêu chí thu nhập ở Mường Giôn

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Hoàng Văn Học, Chủ tịch UBND xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai cho biết: Từ đầu năm 2022, Trung ương ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025, nhiều tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM được quy định nâng cao hơn. Quy định mức thu nhập bình quân đầu người nông thôn sẽ tăng cao hơn theo từng năm, đây là thách thức không nhỏ với các địa phương. Vì vậy, các xã đã đạt chuẩn NTM phải nâng cao chất lượng các tiêu chí để bắt kịp bộ tiêu chí mới. Thực tế cho thấy, tiêu chí thu nhập (tiêu chí số 10) được đánh giá là tiêu chí khó, với những địa phương đã đạt chuẩn NTM thì việc giữ vững tiêu chí này cũng đòi hỏi nỗ lực rất lớn.

Bên cạnh đó, trình độ sản xuất của người dân còn lạc hậu, diện tích canh tác manh mún, không tập trung..., cũng là những trở ngại cho việc nâng cao tiêu chí thu nhập.

Qua rà soát và đánh giá, năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Mường Giôn là 37,2 triệu đồng/người/năm. Để giúp người dân nâng cao thu nhập, xã Mường Giôn đã và đang triển khai tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng như thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP...

Xây dựng NTM đã khó, việc giữ vững và nâng chất các tiêu chí càng khó, do vậy, cần sự chung tay của người dân, các tổ chức đoàn thể, các cấp ủy chính quyền trên địa bàn. Thời gian tới, xã Mường Giôn sẽ lên kế hoạch cụ thể và ra sức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo đúng lộ trình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 596

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)