• Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng sách cho một số đơn vị
  • Lãnh đạo tỉnh thăm quan các gian trừng bày sách
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong tham quan gian trưng bày sản phẩm STEAM
  • Đồng chí Vũ Huy Phương, Phó Giám đốc Sở TT&TT chúc mừng các diễn giả
  • Số đầu sách được trưng bày khá phong phú, đa dạng
  • Bạn đọc giao lưu với diễn giả
  • Đông đảo học sinh tham quan Ngày sách