• Tại cuộc họp, Thủ tướng và Thường trực Chính phủ đã nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 về tình hình lây lan dịch trong cộng đồng
  • Thủ tướng nêu rõ, chúng ta kiên định nguyên tắc từ đầu là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả, trong từng thời điểm
  • Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân, chấn chỉnh một số báo rút tít gây hoang mang, hiểu nhầm. Người chịu trách nhiệm phòng, chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân.
  • Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, tại Việt Nam, trong tuần từ 1 - 7.4 đã ghi nhận 31 trường hợp mắc mới, trong đó 22 trường hợp được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19)
  • Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu mọi người dân phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16
  • Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
  • Thực hiện Chỉ thị 16, Thủ tướng nêu rõ, các địa phương cần chấn chỉnh, thực hiện nghiêm biện pháp cách ly xã hội với biện pháp mạnh nhưng không "quá tả" trong thực hiện, không "quá hữu" dẫn đến buông xuôi