• Các đại biểu tham dự lễ ra mắt sách
  • Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”
  • Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham quan trưng bày sách
  • Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ ra mắt sách
  • Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt sách