• Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký kết thỏa thuận phối hợp công tác giữa hai Bộ có sự chứng kiến của tất cả lãnh đạo Bộ TT&TT và Lãnh đạo Bộ Tài chính
  • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ ký kết
  • Toàn cảnh buổi Lễ ký kết
  • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng Lãnh đạo Bộ Tài chính bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Lãnh đạo hai Bộ chụp ảnh lưu niệm