Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27/11/2022

Thanh tra

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc (địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

(28/10/2022)

Kết luận thanh tra số 1069/KL-TTI ngày 10/10/2022 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết luận kiểm tra đối với Công ty Cổ phần In SGK TP⋅HCM

(27/10/2022)

 Kết luận số 1085/KLTKT-CXBIPH ngày 24/10/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận thanh tra Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Nam

(27/10/2022)

 Kết luận thanh tra 2278/KL-CTS ngày 10/10/2022 của Cục Tần số Vô tuyến điện.

Kết luận thanh tra về việc Thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Gia Lai

(14/09/2022)

 Kết luận thanh tra số 498/KL-TTIII về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Gia Lai của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực III.