Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 11/08/2020

Thanh tra

Quyết định XPVPHC Công ty TNHH Nin Sing Logistics

(11/08/2020)

Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 10/08/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bưu chính tại Công ty TNHH Nin Sing Logistics

(06/08/2020)

Kết luận 661/KL-TTra ngày 06/08/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Văn Anh

(14/07/2020)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPVPHC ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.