Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/01/2021

Tin địa phương

Sở Bưu chính, Viễn thông Quảng Ngãi triển khai công tác quản lý và cấp phép đăng ký sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho phương tiện đánh bắt nghề cá trên địa bàn tỉnh.

(03/07/2007)

Ngày 11/6/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 1679/UBND-CNXD về việc tăng cường quản lý thiết bị thông tin vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.

Khánh Hòa tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phá hoại cáp viễn thông trên biển

(03/07/2007)

Trong thời gian vừa qua đã có nhiều tuyến cáp viễn thông trên biển gặp sự cố đứt cáp và mất trạm lặp (repeater) do hiện tượng trộm cắp hoặc chủ ý phá hoại hệ thống cáp viễn thông đi qua thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại khu vực các tỉnh ven biển phía Nam. Hiện tượng trên đã xâm phạm tới công trình và an ninh thông tin quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng đến họat động viễn thông giữa Việt Nam và quốc tế; ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ an ninh quốc phòng và uy tín của nước ta đối với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Sở Bưu chính Viễn thông Cà Mau triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền bảo vệ cáp viễn thông trên biển

(03/07/2007)

Sáng ngày 26/6/2007 Sở Bưu chính, Viễn thông Cà Mau tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện tuyên truyền bảo vệ cáp viễn thông trên biển, tăng cường quản lý máy vô tuyến điện, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.

Sở BCVT Trà Vinh phối hợp tuyên truyền kiến thức cho ngư dân về sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện và phòng ngừa, ngăn chặn trộm cắp cáp thông tin trên biển

(03/07/2007)

Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-BBCVT, ngày 16/04/2007 của Bộ Trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển; Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 14/02/2007 của Chủ Tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 09/2006/QĐ-BBCVT,ngày 10/04/2006 của Bộ Trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành” Quy định về điều kiện kĩ thuật và khai thác đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện đặt trên phương tiện nghề cá”; Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/05/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển.

Quảng Trị 100% chủ tàu thuyền đánh cá thuộc diện cấp phép được Cục tần số vô tuyến điện cấp giấy phép hoạt động

(03/07/2007)

Thực hiện chỉ thị số 22/2006/CT- TTg ngày 30/6/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên biển, đặc biệt đánh bắt cá xa bờ ; Chỉ thị 05/2007/CT- BBCVT ngày 16/4/2007 của Bộ Trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc tăng cường quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển; và công văn 1268/UBND-CN ngày 30/5/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.