Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/01/2021

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT

(01/11/2018)

Từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (không gồm cơ quan báo chí) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.

Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg

Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg

(26/10/2018)

Ngày 23/10/2018, Bộ TT&TT đã ban hành hướng dẫn Số 3575/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg.

Quy định mới về sản phẩm CNTT cũ bị cấm nhập khẩu

Quy định mới về sản phẩm CNTT cũ bị cấm nhập khẩu

(24/10/2018)

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) cũ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, từ ngày 30/11, nhiều sản phẩm máy in cũ sẽ bị cấm nhập khẩu vào nước ta.

Bộ TT&TT ban hành Thông tư

Bộ TT&TT ban hành Thông tư "Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính"

(22/10/2018)

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số  14/2018/TT-BTTTT về "Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính". Theo đó, Thông tư này quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí và dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích, gồm các nội dung sau: công bố chất lượng dịch vụ bưu chính; kiểm tra; báo cáo và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính

Phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

(10/10/2018)

Ngày 5/10/2018, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 1615/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và 5 Thứ trưởng: Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm và Hoàng Vĩnh Bảo.