Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/01/2021

Giới thiệu văn bản mới ban hành

NCSC đảm trách giám sát an toàn thông tin trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam

NCSC đảm trách giám sát an toàn thông tin trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam

(08/10/2018)

Một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin là thực hiện giám sát an toàn thông tin trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam.

Quy định về chữ ký số và chứng thư số

Quy định về chữ ký số và chứng thư số

(02/10/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

(24/05/2018)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018

(22/05/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CPquy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Một số điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Một số điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

(14/05/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Nghị định có hiệu lực từ 15/4/2018.