Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 30/09/2020

Biển đảo - quê hương

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh: Chiến thắng trận đầu để lại bài học quý

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh: Chiến thắng trận đầu để lại bài học quý

(03/08/2020)

 Chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày 2 và 5/8/1964 đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu.

Chiến thắng trận đầu để lại bài học quý

Chiến thắng trận đầu để lại bài học quý

(03/08/2020)

 Chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày 2 và 5/8/1964 đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu.

Giao nhận bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia

Giao nhận bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia

(03/08/2020)

 Bản đồ địa hình biên giới tỉ lệ 1/25.000 giữa Việt Nam và Campuchia đã được phái đoàn hai nước giao nhận ngày 1-8 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

Cảnh sát biển Việt Nam ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

Cảnh sát biển Việt Nam ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

(31/07/2020)

 Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đang ra sức học tập, rèn luyện, huấn luyện giỏi, phát huy sức mạnh tổng hợp “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm”; xây dựng Cảnh sát biển “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cảnh sát biển Việt Nam ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

Cảnh sát biển Việt Nam ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

(31/07/2020)

 Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đang ra sức học tập, rèn luyện, huấn luyện giỏi, phát huy sức mạnh tổng hợp “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm”; xây dựng Cảnh sát biển “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.