Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 07/06/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: nguyễn thanh cảnh
Email:thanhcanh900@gmail.com

Nếu khách hàng bị làm phiền thì có thể nhắn lại cho nhà mạng biết bằng một cú pháp nào đó

Ví dụ: người đưa thông tin quảng cáo đến có đầu số là 689 thì người dùng chỉ cần nhắn tin cho nhà mạng là CHAN 689 rùi gởi đến cho dịch vụ 100 chẳn hạn của nhà mạng thì sẽ không bị làm phiền bởi cái đầu số kia nữa và đồng thời nhà mạng sẽ xác nhận lại là số kia đã bị chặn không thể làm phiền được nữa và đồng thời gởi đến hộp thoại hỏi người dùng là lý do tại sao số kia bị chặn. Người dùng sẽ nêu lý do tại sao mà họ muốn chặn cái đầu số đó. Sau khi nhà mạng tổng hợp được đầu số nào làm phiền nhiều và khiến khách hàng bức xúc nhiều thì người đăng tin đó sẽ bị xử lý theo pháp luật.


- 8 tháng trước
Người gửi: Nguyễn Đức Thông
Email:thongshinko@gmail.com

 DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỐNG TIN NHẮN RÁC, THƯ ĐIỆN TỬ RÁC, CUỘC GỌI RÁC VÀ QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO QUA GỬI TIN NHẮN, THƯ ĐIỆN TỬ VÀ GỌI ĐIỆN


- 9 tháng trước
Người gửi: Ngô Diệp Anh
Email:diepanh97@gmail.com

Theo tôi nghĩ phần đông người dùng không mong muốn nhận các loại rác điện tử này do đó nghị định nên quy định theo hướng người dùng nào muốn nhận các loại rác này thì đăng ký, đừng bắt số đông phải đăng ký để không phải nhận rác.


- 9 tháng trước
Người gửi: Cù Xuân Phương
Email:xuanphuongktsxht@gmail.com

 Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này của Bộ và mong Bộ sớm đưa dự thảo này vào triển khai


- 9 tháng trước
Người gửi: Thái Võ Tuấn Anh
Email:thaivotuananh@gmail.com

Đây rõ ràng từ lâu phải là quyền của người sử dụng, nhưng không hiểu sao đối với người dùng mạng viển thông thì khi hòa mạng nhận quảng cáo là tính năng luôn kích hoạt sẵn không thông qua ý kiến người dùng, đáng nói hơn tính năng hủy nhận tin nhắn quảng cáo chỉ hoạt động 80% với các đầu số quảng cáo, thậm chí trường hợp với một trong hai thuê bao tôi sử dụng thì nó không hoạt động không rõ vô tình là lỗi kỹ thuật hay cố ý, chỉ sau một thời gian dài phản ánh gay gắt với nhà mạng tôi mới được hỗ trợ chặn tin rác thủ công.
Có khoảng thời gian cách đây 3 năm nhân viên tổng đài hỗ trợ của Vinaphone còn tư vấn với tôi rằng nếu chặn tin nhắn quảng cáo đồng nghĩa với việc tôi sẽ không nhận được cả tin nhắn khuyến mãi từ nhà mạng bất kể là nội dung ưu đãi gì, tôi đồng ý và đúng là như vậy mặc dù chỉ chặn tin quảng cáo 80%. Đây có phải là hành động ép buộc người dùng ?


- 9 tháng trước
Người gửi: Bùi Thị Minh Thùy
Email:buithiminhthuy@gmail.com

Tôi hoàn toàn đồng ý việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện


- 9 tháng trước
Người gửi: Bàng Anh
Email:banganh77@gmail.com

 Tôi hoàn toàn đồng ý với dự thảo nghị định. Xin góp ý thêm là tạo biện pháp để cho các số đt bị làm phiền có thể gửi yêu cầu đưa số đt quấy nhiễu vào danh sách black list của hệ thống để chính các số đt ấy ko quấy nhiễu được ng khác. Tôi là nạn nhân của gần 10 cuộc gọi và tin nhắn tiếp thị mỗi ngày, và thấy thật sự bị làm phiền.

Xin cảm ơn


- 9 tháng trước

CHÍNH PHỦ
-------
Số:       /2019/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019
Text Box: Dự thảo 1.9
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
 
NGHỊ ĐỊNH
VỀ CHỐNG TIN NHẮN RÁC, THƯ ĐIỆN TỬ RÁC, CUỘC GỌI RÁC VÀ QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO QUA GỬI TIN NHẮN, THƯ ĐIỆN TỬ VÀ GỌI ĐIỆN
Nghị định này quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân).
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định việc gửi tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi quảng cáo tại Việt Nam. Cụ thể như sau:
1. Doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập mạng viễn thông di động;
2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet;
3. Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử;
4. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo;
5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
1. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.
2. Tin nhắn là thông điệp dữ liệu được gửi đến điện thoại, máy nhắn tin hoặc thiết bị có chức năng nhận tin nhắn.
3. Thư điện tử là thông điệp dữ liệu được gửi đến một hoặc nhiều địa chỉ thư điện tử thông qua cơ sở hạ tầng thông tin.
4. Tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo là tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.
5. Tin nhắn quảng bá thời sự, chính sách xã hội là tin nhắn do các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội gửi tới nhiều người dùng nhằm cung cấp thông tin thời sự, chính sách xã hội.
6. Tin nhắn rác bao gồm các loại sau:
a) Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người nhận hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo;
b) Tin nhắn quảng bá thời sự, chính sách xã hội không thuộc các loại hình được phép theo quy định của Pháp luật hoặc chưa được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 c) Tin nhắn có nội dung, mục đích lừa đảo, quấy rối hoặc phát tán virus máy tính, phần mềm gây hại hoặc vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định của Pháp luật.
7. Thư điện tử rác bao gồm các loại sau:
a) Thư điện tử quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người nhận hoặc thư điện tử quảng cáo vi phạm các quy định về gửi thư điện tử quảng cáo;
b) Thư điện tử có nội dung, mục đích lừa đảo, quấy rối hoặc phát tán virus máy tính, phần mềm gây hại hoặc vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định của Pháp luật.
....
....
....
Nội dung chi tiết dự thảo Nghị định, xem tại đây.