Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 17/09/2021

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Bưu điện Trung ương"

Các ý kiến đóng góp

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
(Về thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các Hội nghị của Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020)
 

 

CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
- Cục Bưu điện Trung ương có trụ sở chính tại số 1A - Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Quá trình thành lập và phát triển: Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 889/QĐ-BTTTT ngày 04/06/2015 và được thay thế bằng Quyết định số 2289/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện Trung ương trên cơ sở Đề án tổ chức lại Bưu điện Trung ương từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức lại Bưu điện Trung ương.
- Cơ cấu tổ chức Cục Bưu điện Trung ương hiện tại gồm 7 phòng chức năng và 4 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Tư vấn thiết kế và Tích hợp hệ thông; Bưu điện CP16, có trụ sở tại Hà Nội; Bưu điện T78 có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh; Bưu điện T26 có trụ sở tại TP. Đà Nẵng).
- Tổng số công chức, viên chức và người lao động hiện có 270 người.
- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật; phục vụ thông tin cho các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan.   
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Năm 2020, Việt Nam vinh dự đảm nhiệm trọng trách lớn với vai trò là Chủ tịch ASEAN. Thực hiện Đề án số 126/ĐA-VCHC ngày 24/7/2019 của Tiểu ban Vật chất - Hậu cần ASEAN 2020; Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt Nam trong năm 2020; Quyết định số 227/QĐ-BTTTT ngày 19/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch thực hiện Năm ASEAN 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Bưu điện Trung ương (Cục BĐTW) đã huy động tối đa nguồn lực, chủ trì, điều phối các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp xây dựng phương án kỹ thuật, đảm bảo hạ tầng dịch vụ thông tin liên lạc bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin, trực tiếp điều hành, đôn đốc triển khai lắp đặt và vận hành phục vụ tất cả các hội nghị, sự kiện của năm ASEAN 2020. Cục BĐTW đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ:
1.     Các nhiệm vụ đã thực hiện
Trên cơ sở Đề án của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Chỉ thị của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), Cục BĐTW đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại Giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan triển khai công tác phục vụ hội nghị; điều phối Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh Covid-19, các Hội nghị Bộ trưởng, SOM 3 trụ cột diễn ra tại Hà Nội và các địa phương trong cả nước theo hình thức trực tiếp (7 hội nghị) và trực tuyến (17 hội nghị).
Cục BĐTW chủ trì xây dựng phương án kỹ thuật trình lãnh đạo Bộ TT&TT ban hành phương án phục vụ các Hội nghị cấp cao gồm:
- Quyết định số 15/QĐ-CBĐTW ngày 08/4/2020 của Cục Bưu điện Trung ương về việc Phê duyệt Phương án triển khai cung cấp dịch vụ truyền hình hội nghị và Internet phục vụ Hội nghị trực tuyến ASEAN;
- Phiếu trình số 38/CBĐTW ngày 18/6/2020 của Cục Bưu điện Trung ương về việc đề xuất phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các phiên họp trực tuyến cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và các hội nghị liên quan;
- Phiếu trình số 75/CBĐTW ngày 03/11/2020 của Cục Bưu điện Trung ương về việc đề xuất phương án đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn thông tin phục vụ các phiên họp trực tuyến cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị liên quan.
2. Những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Việt Nam đã kịp thời chuyển sang hình thức họp trực tuyến để đảm bảo duy trì kênh chia sẻ thông tin và phối hợp với các quốc gia ASEAN diễn ra kịp thời, thông suốt.
Hệ thống truyền hình hội nghị quốc tế phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị liên quan phải đáp ứng các yêu cầu kết nối lên đến 100 điểm cầu, với nhiều phiên họp, nhiều phòng họp đồng thời. Hệ thống bảo mật cấp độ 3. Số lượng các nước, các tổ chức tham gia theo từng đơn vị chủ trì, cụ thể:
+ Các phiên họp do Bộ Ngoại Giao chủ trì gồm Ban thư ký ASEAN, 10 nước ASEAN và 11 nước: Australia, China, Japan, India, Newzealand, Korea, Russia, Usa, Nam Phi, Columbia, Cuba; Các tổ chức: Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Y tế Thế giới;
+ Các phiên họp do Bộ Công Thương chủ trì gồm Ban thư ký ASEAN, 10 nước ASEAN và 06 nước: Japan, Newzealand, Australia, Korea, China, Switzerland.
+ Các phiên họp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì gồm 10 nước ASEAN và 03 nước: China, Japan, Korea;
        - Số lượng đại biểu tại điểm cầu Việt Nam: 300 người
        - Hình ảnh hiển thị yêu cầu phải đạt chất lượng HD.
        - Hệ thống truyền dẫn tín hiệu được đảm bảo an toàn an ninh cao.
        - Hệ thống được thiết kế có tính dự phòng cao, đảm bảo phiên họp diễn ra liên tục.
- Hệ thống Internet Wifi có tốc độ cao, ổn định, an toàn cung cấp cho khoảng 500 đại biểu, Ban tổ chức, phóng viên báo chí tại các phòng họp và phòng làm việc.
Thời gian tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị của ASEAN với các đối tác theo hình thức trực tuyến được thông báo ít ngày trước khi Hội nghị chính thức diễn ra. Yêu cầu về tiến độ thực hiện rất gấp, trong vòng 7 ngày phải thử nghiệm liên lạc với tất cả các nước thành viên tham gia Hội nghị, nhưng vẫn phải bảo đảm các yêu cầu về bí mật nhà nước. Tất cả các khâu trong công tác chuẩn bị, phục vụ đều phải thực hiện hết sức thận trọng, tỉ mỉ không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.
        Cán bộ kỹ thuật của Cục BĐTW xây dựng phương án phục vụ thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ Hội nghị; Điều phối Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn VNPT triển khai cung cấp dịch vụ THHN quốc tế và Internet Wifi tốc độ cao phục vụ Hội nghị. Trong quá trình thực hiện, Cục An toàn Thông tin là đơn vị trực tiếp hỗ trợ Cục BĐTW kiểm tra bảo mật của toàn bộ hệ thống.
Khó khăn trong quá trình triển khai đó là phải đảm bảo toàn bộ các hệ thống thông tin liên lạc được triển khai một cách nhịp nhàng, đồng bộ, đảm bảo đúng theo thiết kế kỹ thuật, đảm bảo an toàn an ninh mạng và tiến độ đặt ra trong khi các yêu cầu của Ban tổ chức liên tục có sự thay đổi do tình hình cách ly xã hội của từng quốc gia. Nhiều nơi, lãnh đạo không trực tiếp đến trụ sở mà làm việc tại nhà. Việc kết nối thông tin liên lạc rất khó khăn. Ngoài các điểm cầu chính của Hội nghị, đơn vị còn phải triển khai kết nối với các điểm cầu dự thính với số lượng, địa điểm mỗi Hội nghị khác nhau. Hơn nữa, các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 có nhiều phiên họp quan trọng của Ủy ban đàm phán thương mại RCEP, đặc biệt là phiên bế mạc Hội nghị ASEAN 2020, trao quyền chủ tịch điều hành ASEAN cho quốc gia khác. Kịch bản các phiên THHN quốc tế rất phức tạp, nhiều hệ thống kỹ thuật, hệ thống trình chiếu tài liệu.
Trước tình hình đó, Cục BĐTW đã phải thiết lập phòng họp trực tuyến ngay tại đơn vị và trực tiếp kiểm tra các phương án kỹ thuật, chất lượng đường truyền, hình ảnh, âm thanh với các điểm cầu của các nước từ ngày 03/11/2020, bảo đảm hệ thống sẵn sàng trước khi các phiên họp chính thức diễn ra. Ngoài ra, Cục BĐTW cũng như các nhà mạng đã phải chuẩn bị, vận hành thuần thục các kịch bản dự phòng, tăng cường chất lượng dịch vụ khi các hệ thống chính thức được đưa vào phục vụ.
3.     Những thành tích đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ
Từ tháng 11/2019 đến 11/2020, Cục BĐTW đã phục vụ thành công 24 Hội nghị, sự kiện trong khuôn khổ năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó có 7 hội nghị theo hình thức trực tiếp, 17 hội nghị theo hình thức trực tuyến. Hệ thống thông tin liên lạc bao gồm hệ thống Truyền hình hội nghị quốc tế và hệ thống Internet Wifi, điện thoại phục vụ các Hội nghị hoạt động an toàn, ổn định, chất lượng tốt, không bị gián đoạn, đã đáp ứng tốt các yêu cầu của Ban Tổ chức cũng như đáp ứng tốt nhất các điều kiện cho hoạt động tác nghiệp của các hãng thông tấn báo chí, phóng viên. Danh mục Chi tiết các hội nghị như phụ lục đính kèm.
Trong bối cảnh đại dịch ngăn cách nhưng không khí của Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 09/11 - 15/11/2020 vẫn được lan tỏa rộng rãi, qua màn hình trực tuyến, qua những hình ảnh sống động, đậm chất ASEAN ở “đầu cầu” Việt Nam. Bạn bè quốc tế hết lòng ca ngợi những nỗ lực của Việt Nam trong năm 2020, tạo được hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đồng thời góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.
Những nỗ lực và đóng góp trong công tác phục vụ của Cục BĐTW - Bộ TTTT đã được Thủ tướng Chính Phủ biểu dương khen ngợi tại phiên bế mạc Hội nghị “Vai trò thầm lặng của những người làm công tác chuyên môn, kỹ thuật phía sau hậu trường các cuộc họp trực tuyến năm nay đặc biệt có ý nghĩa, giúp chúng ta thu hẹp về không gian địa lý để duy trì ổn định các hoạt động hợp tác và trao đổi của ASEAN”.
III. NHỮNG BIỆN PHÁP HOẶC NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH 
          Năm 2020 với một khối lượng công việc lớn, với nhiều nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng song Cục Bưu điện Trung ương đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Để đạt được các thành tích trên, Cục luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Văn phòng: Trung ương, Chính phủ, Quốc Hội, Chủ tịch nước; Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan; sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, Cục Bưu điện Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
          Luôn chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, trình độ quản lý hành chính, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức của Cục. Qua đó giúp cho các cán bộ, kỹ sư của Cục luôn có khả năng giải quyết độc lập công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.
          Chú trọng nâng cao công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất và chất lượng công tác của mỗi cán bộ, mỗi đơn vị trong Cục. Tăng cường xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho mỗi cán bộ công chức viên chức, người lao động của Cục.
          Cục Bưu điện Trung ương đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động trong Cục, đồng thời triển khai đến tất cả các đơn vị thuộc Cục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác thi đua khen thưởng tới toàn thể cán bộ, công chức trong Cục.
          Hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động, Chuyên môn và Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương đã phát động phong trào thi với chủ đề “Thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả” trong toàn thể cán bộ, CCVC và NLĐ các đơn vị thuộc Cục bằng việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo và hiệu quả trong công tác quản lý, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
 
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2016
Cờ Thi đua Chính phủ
Quyết định số 2503/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2019
Cờ Thi đua Chính phủ
Quyết định số 1912/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2020
Cờ thi đua Bộ TTTT
Quyết định số 2788/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2. Hình thức khen thưởng:
Năm
Hình thc khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2020
Bằng khen về thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.
Quyết định số 693//QĐ-BTTTT ngày 17/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2020
Bằng khen về thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch Covit -19.
Quyết định số 1115//QĐ-BTTTT ngày 03/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2020
Bằng khen của Bộ trưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2020
Quyết định số 1691//QĐ-BTTTT ngày 06/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng
 
Trên đây là báo cáocông tác tổ chức phục vụ Năm ASEAN mà Cục Bưu điện Trung ương đã triển khai thực hiện.
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
XÁC NHẬN
CỤC TRƯỞNG
 
 
 
Trần Duy Ninh
 
Phụ lục
DANH MỤC CÁC HỘI NGHỊ ASEAN 2020 DO CỤC BƯU ĐIỆN TW PHỤC VỤ
(Từ tháng 11/2019 đến 11/2020 )
Stt
Thời gian
Hội nghị/ Hoạt động
Địa điểm
Cơ quan chủ trì
Hình thức
1
27-29/11/2019
Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp ASEAN hẹp (SEOM hẹp)
Khách sạn Wyndham Legend Halong- Hạ Long
Bộ Công Thương
Trực tiếp
2
15-17/1/2020
Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat)
Vinpearl- Nha Trang
Bộ Ngoại giao
Trực tiếp
Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat)
Bộ Ngoại giao
Trực tiếp
3
09-16/01/2020
Hội nghị Quan chức Kinh tế cao cấp ASEAN lần thứ nhất năm 2020 (SEOM 1/51) và các Hội nghị liên quan
KS Melia - Hà Nội
Bộ Công Thương
Trực tiếp
4
12-13/2/2020
Hội nghị Nhóm đặc trách kinh tế cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37
KS Melia - Hà Nội
Bộ Công Thương
Trực tiếp
5
17-22/2/2020
Hội nghị cấp kỹ thuật về hợp tác tài chính ngân hàng ASEAN 2020 của Ngân hàng Nhà nước
Khách sạn Deawoo – Hà Nội
Ngân hàng Nhà nước
Trực tiếp
6
08-11/3/2020
Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) và các Hội nghị liên quan
KS Furama Đà Nẵng
Bộ Công Thương
Trực tiếp
7
4/9/2020
Hội nghị Trực tuyến Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 25.
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội
Bộ Ngoại giao
Trực tuyến
8
14/4/2020
Hội nghị Trực tuyến Cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội
Văn phòng Chính phủ
Trực tuyến
9
4/6/2020
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 đặc biệt trực tuyến về ứng phó dịch Covid-19
KS Melia - Hà Nội
Bộ Công Thương
Trực tuyến
10
22-26/6/2020
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các Hội nghị liên quan
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội
Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trực tuyến
11
20-29/7/2020
Hội nghị Nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế lần thứ 38 (HLTF), Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp ASEAN 3/51 (SEOM 3/51)
KS Melia - Hà Nội
Bộ Công Thương
Trực tuyến
12
23-24/7/2020
Hội nghị trực tuyến ASEAN về tin tức giả mạo
KS Melia - Hà Nội
Bộ Thông tin và Truyền thông
Trực tuyến
13
05/8/2020
Hội nghị trực tuyến Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội
Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước
Trực tuyến
14
20-30/8/2020
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52
KS Melia - Hà Nội
Bộ Công Thương
Trực tuyến
15
24-27/8/2020
Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao năng lượng ASEAN lần thứ 38
Trụ sở Bộ - 23 Ngô Quyền
Bộ Công Thương
Trực tuyến
16
7-12/9/2020
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan
Nhà khách Chính phủ - 12 Ngô Quyền
Bộ Ngoại giao
Trực tuyến
17
15-16/9/2020
Hội nghị cấp cao của các Bộ trưởng Lao động ASEAN và các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN về HRD
KS Sheraton
Bộ Lao động TBXH
Trực tuyến
18
1-2/10/2020
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội
Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước
Trực tuyến
19
01/10/2020
Hội nghị trực tuyến về Giảm cước chuyển vùng quốc tế trong ASEAN ngày 01/10/2020
Trung tâm Hội nghị quốc tế
Bộ Thông tin và Truyền thông
Trực tuyến
20
6/11/2020
Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 24
Trung tâm Hội nghị quốc tế
Bộ Lao động TBXH
Trực tuyến
21
9-15/11/2020
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan
Trung tâm Hội nghị quốc tế
Văn phòng Chính phủ
Trực tuyến
22
17-20/11/2020
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 và các hội nghị liên quan
Trung tâm Hội nghị quốc tế
Bộ Công thương
Trực tuyến
23
24-26/11/2020
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14)
KS Sheraton
Bộ Công an
Trực tuyến