Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 17/09/2021

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Mai Dung"

Các ý kiến đóng góp

 

        BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
     CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2021
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
(Về thành tích xuất sắc trong trong công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các Hội nghị của Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020)
 
I.        SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
-         Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Dung
-         Ngày, tháng, năm sinh: 20 tháng 10 năm 1966
-         Quê quán: xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
-         Trú quán: xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
-         Đơn vị công tác: Cục Bưu điện Trung ương
-         Chức vụ: (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
+ Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương
+ Chủ tịch Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ.
II.     THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1.   Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
-            Cục Bưu điện Trung ương (BĐTW) là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong việc đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật; phục vụ thông tin cho các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
-            Với trọng trách là Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Cục Bưu điện Trung ương, giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành: Công tác nghiệp vụ bưu chính, điện báo, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng quốc gia, quốc tế, các phong trào đoàn thể. Tham gia cùng với Cục trưởng chỉ đạo hoạt động của tất cả các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Cục Bưu điện Trung ương và trực tiếp chỉ đạo Bưu điện CP16, Văn phòng.
2.   Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ:
-            Thuận lợi: Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện kịp thời của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); sự quan tâm tạo điều kiện của các đồng chí Lãnh đạo của các cơ quan sử dụng dịch vụ đặc biệt là 4 Văn phòng ở Trung ương; sự quan tâm, chỉ đạo phối hợp của Tiểu ban Vật chất và Hậu cần ASEAN 2020; sự chỉ đạo sát sao của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương; sự phối hợp của các đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT cùng sự cố gắng nỗ lực của bản thân giúp tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-            Khó khăn: tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội và công tác phục vụ của Cục Bưu điện Trung ương đặc biệt trong triển khai phục vụ thông tin các Hội nghị trong năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020.
3.   Thành tích đạt được trong công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các Hội nghị của Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020
3.1 Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong Tiểu ban Vật chất và Hậu cần ASEAN 2020:
-            Với vai trò là thành viên Tiểu ban Vật chất và Hậu cần ASEAN 2020 tôi đã trực tiếp đóng góp ý kiến xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 theo Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 5/3/2019, Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể của cá thành viên Tiểu ban Vật chất và Hậu cần ASEAN 2020 theo Quyết định số 63/QĐ-TBVCHC ngày 10/4/2019.
-            Tham gia xây dựng Đề án tổng thể về Vật chất – Hậu cần ASEAN 2020 ban hành theo Quyết định số 126/ĐA-VCHC ngày 24/7/2019 của Tiểu ban Vật chất - Hậu cần ASEAN2020.
-            Thực hiện tốt vai trò đầu mối của Tiểu ban Vật chất và Hậu cần phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá ASEAN 2020 xây dựng phương án và bảo đảm cơ sở vật chất cho Trung tâm báo chí, các thiết bị thông tin liên lạc, kênh truyền… phục vụ các phóng viên, các hãng thông tấn báo chí tác nghiệp tại các Hội nghị của Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020 (Hội nghị).
-            Chỉ đạo các đơn vị trong Cục BĐTW (Bưu điện CP16, Phòng Kỹ thuật, Phòng An toàn thông tin…) khảo sát địa điểm, xây dựng phương án kỹ thuật, phương án tổ chức phục vụ, phương án bảo đảm An toàn thông tin và triển khai đảm bảo thông tin phục vụ tất cả các Hội nghị của ASEAN 2020.
-            Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ TT&TT triển khai phục vụ hạ tầng thông tin liên lạc cho các hội nghị do Bộ TT&TT chủ trì tổ chức (Hội nghị trực tuyến ASEAN về tin tức giả mạo; Hội nghị trực tuyến về giảm cước chuyển vùng quốc tế trong ASEAN; Hội nghị trực tuyến về phát triển hệ sinh thái 5G…).
3.2 Công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các Hội nghị
a/ Các Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp
-            Chỉ đạo xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các Hội nghị bao gồm:
Stt
Thời gian
Hội nghị/ Hoạt động
Địa điểm
Cơ quan chủ trì
1
27-29/11/2019
Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp ASEAN hẹp (SEOM hẹp)
Khách sạn Wyndham Legend Halong- Hạ Long
Bộ Công Thương
2
15-17/1/2020
Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat)
Vinpearl- Nha Trang
Bộ Ngoại giao
Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat)
Bộ Ngoại giao
3
09-16/01/2020
Hội nghị Quan chức Kinh tế cao cấp ASEAN lần thứ nhất năm 2020 (SEOM 1/51) và các Hội nghị liên quan
KS Melia - Hà Nội
Bộ Công Thương
4
12-13/2/2020
Hội nghị Nhóm đặc trách kinh tế cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37
KS Melia - Hà Nội
Bộ Công Thương
5
17-22/2/2020
Hội nghị cấp kỹ thuật về hợp tác tài chính ngân hàng ASEAN 2020 của Ngân hàng Nhà nước
Khách sạn Deawoo – Hà Nội
Ngân hàng Nhà nước
6
08-11/3/2020
Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM Retreat) và các Hội nghị liên quan
KS Furama Đà Nẵng
Bộ Công Thương
 
-       Căn cứ vào chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Cục trưởng Cục BĐTW, tôi đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo, điều phối các doanh nghiệp triển khai cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc phục vụ các Hội nghị nêu trên.
-       Trực tiếp tham gia các cuộc họp, báo cáo các cấp về công tác chuẩn bị và triển khai hạ tầng, dịch vụ thông tin liên lạc phục vụ Hội nghị.
-       Trực tiếp điều hành công tác phục vụ tại các Hội nghị, giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp phục vụ hạ tầng thông tin liên lạc cho Hội nghị.
-       Các nội dung dịch vụ thông tin liên lạc gồm:
+     Cung cấp dịch vụ Internet (LAN/Wifi), điện thoại cố định phục vụ cho các bộ phận chức năng của mỗi Hội nghị; phục vụ tác nghiệp cho phóng viên trong nước và quốc tế tại Trung tâm Báo chí.
+     Cung cấp đường truyền tín hiệu truyền hình cho VTV.
+     Cung cấp dịch vụ truyền hình quốc tế qua vệ tinh các hãng thông tấn báo chí nước ngoài.
-       Điều phối các doanh nghiệp viễn thông triển khai tăng cường chất lượng mạng di động, phủ sóng 3G/4G tại các điểm diễn ra Hội nghị.
b/ Các Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến:
-       Đầu tháng 3/2020, Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Công tác phục vụ các Hội nghị ASEAN đứng trước thách thức và khó khăn vô cùng to lớn, tuy nhiên bằng tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo ứng biến trong các tình huống khó khăn, đồng thời dưới chỉ đạo định hướng của Lãnh đạo Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020, Lãnh đạo Bộ TT&TT, Cục BĐTW đã chuyển phương thức phục vụ thông tin từ trực tiếp sang họp trực tuyến.
-       Cục BĐTW đã thực hiện tốt vai trò chủ trì điểm cầu chính của nước chủ nhà, chỉ đạo xây dựng phương án kỹ thuật cho mỗi phiên họp trực tuyến, gửi phương án và yêu cầu kỹ thuật cho các nước tham dự, hỗ trợ kỹ thuật các điểm cầu các nước từ các phiên thử đến suốt quá trình Hội nghị diễn ra. Sự kết hợp giữa tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo linh hoạt, kinh nghiệm, kỹ thuật, nguồn lực của Cục BĐTW và nguồn lực mạng lưới của các doanh nghiệp viễn thông, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên như Ban Thư ký ASEAN2020, Ban Tổ chức mỗi Hội nghị, đầu mối kỹ thuật các nước tham dự Hội nghị tạo nên nền tảng kỹ thuật bảo đảm cho các phiên họp trực tuyến diễn ra với chất lượng âm thanh và hình ảnh rất tốt, đảm bảo an toàn thông suốt, được Thủ tướng thường biểu dương khen ngợi ngay sau buổi họp, được các nước trên thế giới đánh giá cao và xin học tập kinh nghiệm đặc biệt có những nước có nền khoa học công nghệ phát triển như Trung Quốc (Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã gửi công hàm đề nghị chia sẻ kinh nghiệm).
-       Danh sách các Hội nghị trực tuyến do Cục BĐTW phục vụ gồm có:
 
 
Stt
Thời gian
Hội nghị/ Hoạt động
Địa điểm
Cơ quan chủ trì
1         
4/9/2020
Hội nghị Trực tuyến Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 25.
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội
Bộ Ngoại giao
2         
14/4/2020
Hội nghị Trực tuyến Cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội
Văn phòng Chính phủ
3         
4/6/2020
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 đặc biệt trực tuyến về ứng phó dịch Covid-19
KS Melia - Hà Nội
Bộ Công Thương
4         
22-26/6/2020
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các Hội nghị liên quan
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội
Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
5         
20-29/7/2020
Hội nghị Nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế lần thứ 38 (HLTF), Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp ASEAN 3/51 (SEOM 3/51)
KS Melia - Hà Nội
Bộ Công Thương
6         
23-24/7/2020
Hội nghị trực tuyến ASEAN về tin tức giả mạo
KS Melia - Hà Nội
Bộ Thông tin và Truyền thông
7         
05/8/2020
Hội nghị trực tuyến Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội
Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước
8         
20-30/8/2020
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52
KS Melia - Hà Nội
Bộ Công Thương
9         
24-27/8/2020
Hội nghị Quan chức kinh tế cấp cao năng lượng ASEAN lần thứ 38
Trụ sở Bộ - 23 Ngô Quyền
Bộ Công Thương
10    
7-12/9/2020
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan
Nhà khách Chính phủ - 12 Ngô Quyền
Bộ Ngoại giao
11    
15-16/9/2020
Hội nghị cấp cao của các Bộ trưởng Lao động ASEAN và các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN về HRD
KS Sheraton
Bộ Lao động TBXH
12    
1-2/10/2020
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN
Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội
Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước
13    
01/10/2020
Hội nghị trực tuyến về Giảm cước chuyển vùng quốc tế trong ASEAN ngày 01/10/2020
Trung tâm Hội nghị quốc tế
Bộ Thông tin và Truyền thông
14    
6/11/2020
Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 24
Trung tâm Hội nghị quốc tế
Bộ Lao động TBXH
15    
9-15/11/2020
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan
Trung tâm Hội nghị quốc tế
Văn phòng Chính phủ
16    
17-20/11/2020
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 và các hội nghị liên quan
Trung tâm Hội nghị quốc tế
Bộ Công thương
17    
24-26/11/2020
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14)
KS Sheraton
Bộ Công an
 
3.3 Công tác huy động nguồn lực và điều phối các doanh nghiệp viễn thông tham gia phục vụ các hội nghị
-       Chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực từ việc chọn lựa đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật ưu tú với tinh thần trách nhiệm cao, huy động các trang thiết bị, hệ thống mạng lưới của Cục Bưu điện Trung ương với tinh thần quyết tâm phục vụ thông tin tốt nhất cho các Hội nghị năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN2020 đảm bảo an toàn thông suốt; tham mưu với Lãnh đạo Bộ TT&TT huy động nguồn lực của các doanh nghiệp viễn thông (Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel) tham gia phục vụ sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
-       Phối hợp với Ban vận động tài trợ ASEAN 2020 xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hạ tầng viễn thông phục vụ các Hội nghị.
-       Tham gia ký kết hợp đồng tài trợ với các nhà mạng về việc cung ứng toàn bộ kinh phí phục vụ hạ tầng viễn thông cho toàn bộ các Hội nghị năm ASEAN 2020.
-       Điều phối các doanh nghiệp, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài trợ của các nhà mạng để phục vụ các Hội nghị bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.
3.4 Những khó khăn thách thức khi thực hiện nhiệm vụ
-       Thời gian tổ chức các Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Hội nghị của ASEAN với các đối tác theo hình thức trực tuyến được thông báo ít ngày trước khi Hội nghị chính thức diễn ra. Yêu cầu về tiến độ thực hiện rất gấp, trong vòng 7 ngày phải thử nghiệm liên lạc với tất cả các nước thành viên tham gia Hội nghị, nhưng vẫn phải bảo đảm các yêu cầu về bí mật nhà nước. Tất cả các khâu trong công tác chuẩn bị, phục vụ đều phải thực hiện hết sức thận trọng, tỉ mỉ không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.
-       Khó khăn trong quá trình triển khai đó là phải đảm bảo toàn bộ các hệ thống thông tin liên lạc được triển khai một cách nhịp nhàng, đồng bộ, đảm bảo đúng theo thiết kế kỹ thuật, đảm bảo an toàn an ninh mạng và tiến độ đặt ra trong khi các yêu cầu của Ban tổ chức liên tục có sự thay đổi do tình hình cách ly xã hội của từng quốc gia. Nhiều nơi, lãnh đạo không trực tiếp đến trụ sở mà làm việc tại nhà. Việc kết nối thông tin liên lạc rất khó khăn. Ngoài các điểm cầu chính của Hội nghị, đơn vị còn phải triển khai kết nối với các điểm cầu dự thính với số lượng, địa điểm mỗi Hội nghị khác nhau. Hơn nữa, các Hội nghị Cấp cao ASEAN có nhiều phiên họp quan trọng của Ủy ban đàm phán thương mại RCEP, đặc biệt là phiên bế mạc Hội nghị ASEAN 2020, trao quyền chủ tịch điều hành ASEAN cho quốc gia khác. Kịch bản các phiên THHN quốc tế rất phức tạp, nhiều hệ thống kỹ thuật, hệ thống trình chiếu tài liệu.
-       Tôi đã tập trung chỉ đạo đơn vị thiết lập phòng họp trực tuyến ngay tại trụ sở Cục ở số 5 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội và trực tiếp kiểm tra việc triển khai các phương án kỹ thuật bao gồm cả chính thức và dự phòng, chất lượng đường truyền, hình ảnh, âm thanh với các điểm cầu của các nước từ trước thời gian diễn ra hội nghị chính thức nhiều ngày, bất kể ngày hay đêm do lệch múi giờ, bảo đảm hệ thống sẵn sàng trước khi các phiên họp chính thức diễn ra. Bên cạnh đó, tôi đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục BĐTW, các nhà mạng phải chuẩn bị, vận hành thuần thục các kịch bản dự phòng, tăng cường chất lượng dịch vụ khi các hệ thống chính thức được đưa vào phục vụ; luôn đảm bảo hỗ trợ tư vấn tốt nhất cho kỹ thuật các điểm cầu các nước khi cần thiết; bám sát, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan như Ban Thư ký ASEAN2020, Ban tổ chức của mỗi hội nghị, nắm bắt kịp thời các thay đổi về nội dung kịch bản, về yêu cầu trình chiếu tài liệu …
-       Thành tích đạt được của cá nhân tôi đã góp phần vào thành tích chung của Tiểu ban Vật chất Hậu cần ASEAN2020, của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Bưu điện Trung ương trong việc tổ chức thành công các Hội nghị của Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020 , thể hiện được năng lực hạ tầng mạng Viễn thông – Công nghệ thông tin của Việt Nam luôn sẵn sàng đáp ứng các sự kiện quốc tế quan trọng, góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực Viễn thông - Công nghệ thông tin.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm
Danh hiệu
thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
Khen thưởng Chuyên môn
 
2018
Chiến sĩ thi đua Bộ giai đoạn 2015-2017
Quyết định số 1691/QĐ-BBTTT ngày 22/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông
2019
Chiến sĩ thi đua cơ sở
QĐ số 1844/QĐ-CBĐTW ngày 31/12/2019 của Cục Bưu điện Trung ương
2020
Chiến sĩ thi đua cơ sở
QĐ số 1779/QĐ-CBĐTW ngày 18/12/2020 của Cục Bưu điện Trung ương
2. Hình thức khen thưởng:
Năm
Hình thức
khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
Khen thưởng Chuyên môn
 
2019
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2019
Quyết định số 1538/QĐ-TTg của Thú tướng Chính phủ
Khen thưởng Đảng
 
2018
Bằng khen của Đảng ủy khối các cơ quan TW giai đoạn 2013-2017
Quyết định số: 1329/QĐ-ĐUK ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan TW
Khen thưởng Công đoàn
 
2020
Bằng khen của BCH Công đoàn TTTTVN về thành tích xuất sắc trong phong trào 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ
Quyết định số 352/QĐ-CĐTTTT ngày 04/9/2020
 
 
 
 
CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG
 XÁC NHẬN      
 
 
 
 
 
 
           NGƯỜI BÁO CÁO
 
 
 
 
 
         Nguyễn Thị Mai Dung
 
XÁC NHẬN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG