Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 17/09/2021

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba"

Các ý kiến đóng góp

Thực hiện Nghị định 91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Cổng thông tin điện tử của Bộ đăng tải báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi trình đề nghị khen  thưởng theo quy định, gồm tập thể, cá nhân có tên sau:

Huân chương Lao động hạng nhất

1- Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực  VI, Cục Tần số vô tuyến điện

Huân chương Lao động hạng nhì

1- Cục Báo chí

2- Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

3- Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và phát hành 

Huân chương Lao động hạng ba

1- Ông Đỗ Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin

2- Ông Đỗ Đình Rô, Trưởng Phòng Thanh tra Viễn thông, Thanh tra Bộ

3- Bà Hoàng Thị Hằng, Chuyên viên chính Vụ Bưu chính