Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/12/2022

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích của 01 tập thể và 10 cá nhân thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trước khi trình đề nghị khen thưởng"

Các ý kiến đóng góp

1.1. Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2017 - 2021:

- Tập thể: Bưu điện tỉnh Ninh Bình (tải về)

- Cá nhân:

+ Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên.(Tải về)

+ Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc. (Tải về)

+ Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc. (Tải về)

+ Ông Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn. (Tải về)

+ Ông Lê Đình Chiến, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An. (Tải về)

1.2. Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2017 - 2021

- Cá nhân:

+ Ông Trần Thế Thái, Trưởng phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh Nghệ An. (Tải về)

+ Ông Vũ Văn Kích, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa. (Tải về)

+ Bà Phan Thị Anh Xuân, Trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính. (Tải về)

+ Ông Nguyễn Tuệ Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin. (Tải về)

+ Ông Phan Trọng Lê, Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển thương hiệu. (Tải về)