Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 04/12/2022

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Võ Quốc Trường - Giám đốc Trung tâm Thông tin"

Các ý kiến đóng góp

 

STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Kết quả thẩm định
Đề xuất khen thưởng
1
Ông Võ Quốc Trường
24/3/1962
Giám đốc Trung tâm thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông   
Cá nhân có thời gian: 7 năm 3 tháng giữ chức vụ tương đương Vụ trưởng (Tổng thời gian giữ chức vụ để trình khen thưởng thành tích HCLD là 7năm 3 tháng). Đối chiếu thành tích với tiêu chuẩn quy định, thời gian giữ chức vụ của cá nhân đủ điều kiện trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba     
Đề xuất trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba