Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 07/07/2022

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Nguyễn Thành Công - Thanh Hóa
emviplam002@gmail.com

App PC-COVID không biết bị lỗi gì khi yêu cầu đăng nhập lại không nhận được mã OTP?

- 1 tháng trước
Trả lời:
Trong quá trình xác thực, mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại hoặc email của người dùng trong khoảng thời gian 5 phút. Trường hợp của bạn, có thể mã xác thực được gửi đến chậm hơn so với thông thường tùy thuộc vào lưu lượng tại thời điểm đó. Bạn vui lòng đợi trong khoảng thời gian 5 phút để nhận mã xác thực hoặc thử lại.
Độc giả: Vũ Mạnh Toàn - Ninh Bình
Toanvm.vtc@gmail.com

Tháng 10 năm 2020 Nghị quyết số 149/NQ-CP của Chính phủ có đề cập ở mục 10: Giao cho Bộ TT&TT và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn, quy định việc xây dựng, lắp đặt trạm BTS trên đất công. 

Xin hỏi Quý Cơ quan đến thời điểm hiện nay Bộ đã có tham mưu hướng dẫn gì chưa, tiến độ như thế nào rồi.

Trân trọng cảm ơn.

- 1 tháng trước
Trả lời:

Liên quan đến việc lắp BTS trên tài sản công, hiện nay Bộ TT&TT đang dự thảo, trình Chính phủ xem xét Nghị định sửa đổi Nghị định 25/2011/NĐ-CP trong đó có nội dung liên quan như sau:

"Cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm cho phép lắp đặt thiết bị viễn thông, trạm viễn thông, cột ăng-ten và hạ tầng viễn thông thụ động khác trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công và các tài sản công khác. Số tiền thu được từ việc khai thácđất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công và tài sản công để cho phép lắp đặt thiết bị viễn thông, trạm viễn thông, cột ăng-ten và hạ tầng viễn thông thụ động khác sau khi trừ các khoản chi phí có liên quan, số tiền còn lại được nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt, quản lý thiết bị viễn thông, trạm viễn thông, cột ăng-ten và hạ tầng viễn thông thụ động khác trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công và các tài sản công khác phải tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảoan toàn theo quy định".

 

Độc giả: Nguyễn Đặng Tường Vi - Hoà Tiến, Đà Nẵng
nguyendangtuongvi2008@gmail.com

Khi nào có kết quả cuộc thi viết thư upu lần thứ 51 vậy ạ? (Ngày cụ thể luôn ấy ạ) 

- 1 tháng trước
Trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 740/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 về việc công nhận kết quả Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) và kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi vào ngày 9/5/2022 tại Hà Nội. Quyết định này và danh sách các bạn thí sinh đạt giải cuộc thi trên fanpage của Cuộc thi và các trang website chính thức của Ban Tổ chức.

Độc giả: Nguyễn Thành Duy - 266 Bùi Thị Xuân - TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế
ntduytrt@gmail.com

Kính thưa Quý Bộ! 

Theo Điều 9, Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định “Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, dựng phim viên, quay phim quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn công chức viên chức ngành Văn hóa - Thông tin; Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin hoặc viên chức đang giữ ngạch, chức danh nghề nghiệp khác nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

Tương tự là Điều 9 Thông tư số 29/2020/TT-BTTTT về Điều khoản chuyển tiếp ngành Công nghệ thông tin.

- Vậy tôi muốn hỏi có phải là viên chức trong Đơn vị sự nghiệp công lập mặc dù còn thiếu chức chỉ CDNN, nhưng đang giữ ngạch viên chức liên quan thì vẫn được xếp hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng phải không ạ? (Ví dụ: Viên chức giữ ngạch phát thanh viên 17.147 được bổ nhiệm phát thanh viên hạng III - dù còn thiếu Chứng chỉ BD CDNN phát thanh viên)

- Đồng nghiệp hiện giữ ngạch phóng viên, biên tập viên nhưng còn thiếu tiêu chuẩn:

+ Thiếu chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phóng viên, biên tập viên thì có được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng III, Biên tập viên hạng III không? Chúng tôi ở Thừa Thiên Huế (hiện không có cơ sở đào tạo chứng chỉ liên quan ở tỉnh) nên nhiều viên chức còn chưa có điều kiện để tham gia các khóa học bồi dưỡng CDNN ở ngoài tỉnh

+ Thiếu chứng chỉ bồi dưỡng báo chí 8 tuần (Bằng đại học không thuộc ngành báo chí) thì có được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng III, Biên tập viên hạng III không?

Kính mong Quý Bộ quan tâm hướng dẫn. Chân thành cảm ơn!

- 2 tháng trước
Trả lời:

 Vụ Tổ chức cán bộ trả lời độc giả như sau:

1. Việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện theo Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo Điều 9, Thông tư 30/2020/TT-BTTTT, viên chức đang giữ ngạch viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp theo quy định thì được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp tương ứng và được tạo điều kiện để bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp còn thiếu.

Ví dụ: Viên chức đang giữ ngạch phát thanh viên mã số 17.147 thì được xem xét bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp phát thanh viên hạng III và được bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp còn thiếu.

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông chưa tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ nên viên chức chưa hoàn thiện được chứng chỉ này. Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đang sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, trong đó có sự thay đổi về quy định đối với chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sớm thực hiện việc đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định mới, độc giả có thể liên hệ với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT để biết thêm chi tiết.

2. Việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức phóng viên, biên tập viên, đạo diễn truyền hình, biên dịch viên thực hiện theo Thông tư liên tịch số 11/2016/TT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016. Theo đó, viên chức đang giữ ngạch phóng viên, biên tập viên… được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định. Viên chức có trách nhiệm hoàn thiện tiêu chuẩn còn thiếu theo quy định bao gồm cả chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 08 tuần (nếu không có bằng đại học trở lên chuyên ngành báo chí)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã và đang tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phóng viên, biên tập viên theo quy định hiện hành đến hết ngày 30/6/2022 và sau đó sẽ chuyển sang đào tạo, cấp chứng chỉ dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phóng viên, biên tập viên theo quy định mới (đề nghị liên hệ với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT để biết thêm chi tiết). 

Độc giả: Dương Văn Chung - 0
duongvanchung718@gmail.com

Đây có phải thông báo của Bộ ?

[TB] Bộ Thông tin và Truyền thông: Hãy cài đặt sử dụng ứng dụng i-Speed để kiểm tra tốc độ truy cập Internet của bạn. Việc hưởng ứng sử dụng thường xuyên của bạn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ Internet Việt Nam. Cài đặt ứng dụng i-Speed tại https://speedtest.vn/tai-ve (miễn cước data khi sử dụng).

- 2 tháng trước
Trả lời:

Chào bạn Dương Văn Chung,

Nội dung bạn gửi là thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi tới người dân qua thông qua tin nhắn của các nhà mạng để thông tin, thúc đẩy người sử dụng Internet tại Việt Nam cài đặt, sử dụng ứng dụng đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam (i-Speed). Đây là sản phẩm Make in VietNam do Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) phát triển.

Ứng dụng i-Speed giúp bạn tự đo, đánh giá tốc độ Internet của mình. Dữ liệu đo sẽ đóng góp vào cơ sở dữ liệu về tốc độ truy cập Internet, trải nghiệm của người dùng; hỗ trợ tốt công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ Internet của doanh nghiệp cung cấp cho người sử dụng. Bạn hãy ủng hộ, cài đặt, thường xuyên sử dụng và lan tỏa tới những người xung quanh thường xuyên sử dụng ứng dụng góp phần nâng cao chất lượng truy cập Internet Việt Nam.

Trân trọng./.

Độc giả: Phạm Văn Hoàn - Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
hoanpv@erktransport.com

Kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông,

Công ty chúng tôi đang có kế hoạch nhập khẩu mặt hàng camera hành trình có tích hợp phát wifi cự ly ngắn để kế nối với điện thoại thông minh, có dải băng tần từ 2.4GHz - 5GHz, có tích hợp bộ lưu trữ dữ liệu và hình ảnh, tuy nhiên kiểm tra trong thông tư 01/2021/BTTTT, chúng tôi không thấy mô tả nào trùng với mặt hàng camera như trên, vậy mong quý cơ quan giải đáp câu hỏi: "Mặt hàng trên có cần làm công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy của Bộ TTTT hay không?".

Xin trân thành cảm ơn?

- 2 tháng trước
Trả lời:

Căn cứ quy định Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021 để xem xét sản phẩm, hàng hóa có thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông,

- Sản phẩm, hàng hóa là camera không thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trường hợp chức năng truyền dữ liệu của camera có tích hợp đặc tính đầu cuối thông tin di động GSM/W-CDMA FDD/E-UTRA FDD/5G thì phải đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.