Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 26/02/2020

Số hóa truyền hình mặt đất Gửi thông tin hỏi đáp

Độc giả: Nguyen Hoang Thanh Tu - Long An
tram36169@gmail.com

 Tôi ở Long An, tại sao hôm nay tôi không dò được kênh HTV7, HTV9, Vinh Long 1,2.

- 3 năm trước
Trả lời:
Quý vị có thể kiểm tra lại cách lắp đặt anten, điều chỉnh hướng ăng ten thu về phía trạm phát sóng truyền hình của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và Đài PTTH Vĩnh Long, và của Công ty truyền hình KTS Miền Nam SDTV để dò lại kênh.
 
Quý vị có thể liên hệ với Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Vĩnh Long, Công ty SDTV (nếu thu truyền hình số mặt đất) để biết thêm chi tiết.
 
Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông