Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/02/2024

2863 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Năm du lịch quốc gia Điện Biên: “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”

1 ngày trước

Để tăng cường liên kết, tạo động lực phát triển du lịch giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh, thành phố, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng trong những năm tiếp theo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn tỉnh Điện Biên là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024, có chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”.

1 ngày trước

Phát triển hạ tầng Thông tin và Truyền thông - mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội

1 ngày trước

Ngày 23/02/2024, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch hạ tầng Thông tin và Truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì Hội nghị.

Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024.

1 ngày trước

Sẽ đấu giá ba khối băng tần 5G

1 ngày trước

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (VTĐ) (Tổ chức đấu giá tài sản) vừa có các thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ với các khối băng tần B1 (2500-2600 MHz); C2 (3700 - 3800 MHz) và C3 (3800 - 3900 MHz).

1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Năm 2025, đưa toàn bộ hoạt động hành chính của TP.HCM lên nền tảng số

2 ngày trước

Chiều 20/2/2024, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

2 ngày trước

Lễ hội Hoa Ban năm 2024 tại tỉnh Điện Biên sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc

2 ngày trước

Lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 18/3/2024 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Lễ hội được tổ chức gắn với khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ với chủ đề "Về miền Hoa Ban".

2 ngày trước

Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

3 ngày trước

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 404/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-C3/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

 

3 ngày trước

Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz)

3 ngày trước

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 405/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-C2/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz).

3 ngày trước

Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz)

3 ngày trước

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 403/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-B1/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz).

3 ngày trước

Tăng cường căn cứ pháp lý để triển khai các quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

3 ngày trước
Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, trong đó quy định rõ về chữ ký điện tử chuyên dùng. Theo dự thảo, chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn là chữ ký điện tử chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng nhận chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn.
3 ngày trước