Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30/11/2021

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Bộ TT&TT ra mắt Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch Covid-19

3 tháng trước

Sau 1 thời gian gấp rút xây dựng, đến nay phiên bản đầu tiên của Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch Covid-19 đã được Bộ TT&TT và Bộ Y tế hoàn thiện và cho ra mắt cộng đồng tại địa chỉ: covid19.mic.gov.vn, Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia cho biết.

3 tháng trước

Bộ TT&TT ra mắt Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch Covid-19

3 tháng trước

Sau 1 thời gian gấp rút xây dựng, đến nay phiên bản đầu tiên của Cẩm nang điện tử phòng, chống dịch Covid-19 đã được Bộ TT&TT và Bộ Y tế hoàn thiện và cho ra mắt cộng đồng tại địa chỉ: covid19.mic.gov.vn, Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia cho biết.

3 tháng trước